om led i arbejdet med detailhandelsanalysen, er medarbejdere fra ICP A/S rundt i samtlige butikker i kommunen. Her er det Jens Christian Petersen, der får en snak med Yvonne Nielsen fra Butik Mille i Skælskør.

Analyse stiller skarpt på en detailhandel i forandring

Mette N.Detailhandel, Korsør, Skælskør, Slagelse, Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune

Arbejdet med at udarbejde en detailhandelsanalyse for hele Slagelse Kommune er i fuld gang. I disse uger får samtlige butikker besøg, hvor der indsamles informationer til en kortlægning af detailhandlen, som den ser ud i dag. Vi fulgte med et par af stederne.

Hvordan ser detailhandlen i Slagelse, Korsør og Skælskør ud i fremtiden? Det er der mange gisninger om, nogle mere dystre end andre.

Detailhandlen rummer et betydeligt antal arbejdspladser i Slagelse Kommune, men branchen er i forandring. For at få det bedst mulige udgangspunkt til at udarbejde konkrete handlingsplaner for den lokale detailhandel, bliver der i øjeblikket samlet materiale og viden ind til en omfattende detailhandelsanalyse.

Det er ICP A/S, der står for opgaven på foranledning af de tre erhvervsforeninger, Korsør Erhvervsforening, Skælskør Erhvervsforening og Business Slagelse, samt Slagelse Erhvervscenter og Slagelse Kommune.

Og arbejdet er i fuld gang. I disse uger er medarbejdere fra ICP rundt og besøge samtlige butikker i Korsør, Skælskør, Slagelse og opland. 

Der skal arbejdes for det

En af dem er Jens Christian Petersen. I de seneste godt 30 år har han arbejdet med analyser og vurderinger af bymidter og detailhandel samt rådgivning om samme. Tirsdag var han bl.a. på gaden i Skælskør, hvor vi besøgte Butik Mille på Algade, der ejes af Yvonne Nielsen, sammen med ham.

– Jeg er bekymret for Skælskør. Men jeg håber, i kraft af de mange tiltag vi tager, at vi kan få vist, at vi er en god by, lyder det fra butiksindehaveren, der er spændt på detailhandelsanalysens udfald.

Hun mærker tydeligt, at detailhandlen forandrer sig. Og det sætter krav til både butiksejere og personale.

– Du skal gøre noget. Du skal virkelig arbejde for det, hele tiden.

For Yvonne Nielsen betyder det bl.a., at hun skal være synlig ikke bare i butikken og på gaden, men også på sociale medier og hele tiden skabe events, der giver synlighed og interesse for butikken.

Yvonne Nielsen er glad for den opbakning hun oplever via sit medlemskab i Skælskør Erhvervsforening. – Det er vigtigt, at vi her i en lille by passer på hinanden. Men det forpligter også, pointerer hun.

Service et nøgleord

Jens Christian Petersen lagde på sin rundtur også vejen forbi Gerts Radio og TV, der i 32 år har været en del af bybilledet på Algade.

– Det er svært for de små detailbyer, siger indehaver Gert Nielsen, der udveksler erfaringer med kollegaer i branchen fra hele landet. – Man skal være på dupperne, konstaterer han.

For at sikre fremtiden finder han det vigtigt, at man står sammen i byen, bl.a. omkring åbningstider. Og så er service et nøgleord.

Præsenteres på konference

Udover kortlægningen af detailhandlen i Slagelse Kommune, gennemfører de tre erhvervsforeninger hver to workshops, der skal bidrage til analysen. I Skælskør og Korsør har den første været afholdt, hvor snakken engageret og flittigt er gået på tværs af brancher om byernes styrker og svagheder, muligheder og trusler.

Arbejdet med detailhandelsanalysen fortsætter de kommende måneder. Onsdag den 20. marts fremlægges resultatet på en stor konference for detailhandlere i hele kommunen. Målet er, at analysen skal munde ud i konkrete handlingsplaner for de tre købstæder.

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg