Der var godt 80 deltagere på Flere Faglærte netværkets konference om arbejdskraft. Foto: Mette Juhl

Antal faglærte vil falde 150.000 frem mod 2035

Mette N.Arbejdskraft, Konference, Virksomhed

Godt 80 deltagere fra lokale virksomheder, uddannelsesmiljøet og det offentlige var torsdag 30. november samlet til konference i Slagelse på invitation af Flere Faglærte netværket. Netværkets formål er at samle så mange lokale kræfter som muligt i indsatsen på at løse den udfordring vi har, og i høj grad kommer til at stå med, omkring mangel på faglært arbejdskraft i en lang række fag.

– Vi snakker om ”flere” faglærte. Vi skal afbøde faldet til at starte med, antallet af faglærte er allerede faldet med 7.000. Vi er på vej ned ad en sliske. Det skal vi have bremset, lød det fra Signe Tychsen Philip, Underdirektør i DI, der var gæsteoplægsholder på konferencen.

Hun kom med den dystre forudsigelse, at vi frem mod år 2035 vil miste 150.000 faglærte på landsplan.   Det er en udfordring, der kræver samspil mellem både lovgivere, uddannelser og virksomheder for at løse.

Signe Tychsen Philip påpegede en række udfordringer, både på landsplan og lokalt, når det handler om manglen på faglært arbejdskraft. Som eksempel ligger Slagelse over gennemsnittet, når det handler om ansatte i offentlige stillinger, der arbejder deltid, heriblandt sosu’er, pædagoger og administrativt personale.

En anden udfordring er den markante stigning af 60+ medarbejdere. Hver dag træder faglærte ud af arbejdsmarkedet uden at der kommer nye ind, da vi kigger ind i små ungdomsårgange. Signe Tychsen Philip opfordrede i den sammenhæng til, at man i virksomhederne lægger en strategi for, hvordan man kan tilpasse arbejdsmarkedet det stigende antal ældre.

Klimatiltag kræver stort antal faglærte

DI forudser, at efterspørgslen på særligt smede, teknikere og mekanikere vil være massiv i fremtiden. Men en lang række andre fag er også med på listen.

– Der ligger mange investeringer i fremtiden indenfor klimaområdet, men hvis vi skal kunne udføre planerne indenfor havvind og power-to-x vil det kræve op mod 15.000 medarbejdere årligt. Dem har vi simpelthen ikke, udtalte Signe Tychsen Philip.

Hvad er løsningen? Det er det store spørgsmål. Fra DI’s side kigger man på en række indsatsområder, heriblandt udenlandsk arbejdskraft, fritidsjobs, praktik- og lærepladser samt erhvervsuddannelserne. Hvor er der behov for ændringer, så det bliver lettere, enklere, mere attraktivt og bedre tilpasset arbejdsmarkedet?

Hvad gør vi selv?

Både Odins direktør Mads Støjer Rasmussen og indehaver af Bagger Låse & Alarm, Thomas Bagger, fortalte om, hvad de selv gør for at skaffe den arbejdskraft, de har brug for og også om, hvilke udfordringer de møder. Thomas Bagger påpegede bl.a. at sproget er en barriere i det daglige i forhold til udenlandsk arbejdskraft, mens Odin efterlyste et stærkere samspil med uddannelserne helt ned i folkeskolen.

Udover oplæg bød Flere Faglærte konferencen på workshops faciliteret af ZBC, Zealand Sjællands Erhvervsakademi, Absalon og SDU samt muligheden for at besøge stande fra lokale erhvervs- og uddannelsesaktører. Direktør i Slagelse Kommune, Margrethe Kusk Pedersen, rundede af med at fremlægge et 100-dages afprøvningsforløb som kommunen søsætter.

Kom med i netværket

Flere Faglærte netværket består af repræsentanter fra både kommunen, skoler og uddannelser samt erhvervslivet. Her er fokus på at omsætte ord til handling. Netværket har plads til endnu flere, der vil bidrage til arbejdet med at sikre den efterspurgte faglærte arbejdskraft.

Læs om Flere Faglærte netværket mere her

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg