Borgmester Knud Vincents og Erhvervschef Per B. Madsen gav de godt 90 fremmødte til netværksmødet Business Brunch et kig ind i fremtidsplanerne i Slagelse Kommune. Foto: Mette Juhl

Borgmester om fremtiden: – Vi har et fælles ansvar

Mette N.Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune, Uncategorized

Der blev sat ord på ønskerne for fremtiden og konkrete tiltag, der allerede er sat i værk, da borgmester Knud Vincents talte for godt 90 lokale erhvervsdrivende ved årets første udgave af vores netværksmøde, Business Brunch. Talen faldt bl.a. på behovet for arbejdskraft, på infrastruktur, økonomi samt en konstatering af, at der skal sættes mere fart på den grønne omstilling. Dette og mere falder helt i tråd med emner, der optager vores erhvervsliv.

Det var en borgmester med klare budskaber til de fremmødte, der indtog scenen i Slagelse Musikhus. Han gav sig tid til at komme godt rundt i sine fremtidsplaner for kommunen med tre overordnede emner i fokus denne morgenstund: Økonomi, arbejdskraft og samarbejde.

Som en rød tråd igennem talen lagde borgmesteren vægt på, at det nytiltrådte byråd skal inddrages mest muligt i retningen for Slagelse Kommune.

– I fællesskab skal vi finde et fundament at stå på. Vi har et fælles ansvar, vi har kun én kasse. De ting, vi aftaler med hinanden, dem laver vi og dem gør vi færdige.

Med henblik på økonomi, som fylder en hel del i øjeblikket, er regnestykket ganske simpelt, ifølge Knud Vincents.

– Vi har simpelthen ikke nok indtægter i forhold til udgifter. Der bliver ting, hvor vi er nødt til at gøre det anderledes – opgaver, der skal løses på andre måder.

Vi skal sikre arbejdskraft i fremtiden

Arbejdskraft er et vigtigt emne, både nationalt og lokalt. At være i stand til at tiltrække og skabe den nødvendige arbejdskraft til vores lokale virksomheder, er en fælles opgave. Derfor skal der være et endnu tættere samarbejde imellem kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne.

Helt konkret, kunne konstitueret kommunaldirektør Vini Lindhardt oplyse, at man fra kommunens side bl.a. har fokus på de unge, man har svært ved at fastholde i eller som falder helt ud af uddannelsessystemet, ligesom man ønsker at få sat uudnyttet arbejdskraft i spil, bl.a. via uddannelse og efteruddannelse.

Der skal fart på den grønne omstilling

I forhold til erhvervstiltag bemærkede Knud Vincents, at hvor der tidligere har været sat penge af til bygge- og erhvervsgrunde, har der omvendt ikke været budgetteret midler til infrastruktur og byggemodning. Det vil han kigge mere ind i. Derudover ønsker han et tæt samarbejde med vores nabokommuner, bl.a. for at fastholde presset på at få etableret Rute 22 mellem Kalundborg i nord og Næstved i syd som enten motortrafik eller motorvej.

Af større erhvervsprojekter man fra kommunens side arbejder med, er udviklingen af Stigsnæs ligesom Knud Vincents personligt er involveret i et projekt omkring etableringen af et nyt, stort arresthus i Slagelse Kommune med potentielt 400 arbejdspladser.

Og så skal bæredygtighed prioriteres.

– Der skal fuld fart på den grønne omstilling, det kommer vi ikke udenom. Vi skal have en ambition om, at vi vil den vej.

Realistiske mål vil flytte os fremad

Den nye borgmester kiggede også lidt indad i kommunens organisation. Her italesatte Knud Vincents fyringen af kommunaldirektøren. Der er sat gang i en ansættelsesproces, så man forventer at kunne have en ny på posten i løbet af et halvt års tid. Samtidig vil man reetablere en større direktion til at lede kommunen.

Et af de områder, der igennem flere år har tunget kommunens økonomi, er børne- og ungeområdet.

– Det er et område, der kræver mere og mere og ingen rigtig er lykkedes med de senere år. Derfor sætter vi ekstra kræfter ind her nu, udtalte Knud Vincents.   

En af de udtalelser, der blev særligt godt modtaget i salen, var da konstitueret kommunaldirektør Vini Lindhardt meddelte, at man ønsker at se på, hvad kommunen er for en myndighed man som virksomhed møder.

– Vi bliver ikke Danmarks bedste kommune i morgen, men sætter vi os realistiske mål, kan vi flytte os i den rigtige retning. Jeg er dybt imponeret over, hvor mange, der vil noget i Slagelse, lød det fra Knud Vincents, der mindede om, at hans dør altid står åben for en snak.

Optimistisk erhvervschef ser frem til vækst og visionsarbejde

Erhvervschef Per B. Madsen benyttede netværksmødet til at fremhæve nogle af de mange positive ting, der er sket i kommunen i de sidste år, bl.a. en markant udvikling af boligbyggerier, et stort salg af erhvervsgrunde og bygninger i ikke bare Slagelse, men også rundt i i Korsør, Skælskør og Dalmose.

Åbningen af Absalon har tilført byen 250 nye arbejdspladser sidste år og som en af sine personlige mærkesager glæder det erhvervschefen, at der er opkøbt godt 500.000 kvm. jord til erhvervsudvikling.

Det er også med optimisme, at Per B. Madsen kigger ind i det nye år, hvor der er flere nye arbejdspladser på vej til kommunen, både offentlige og private. Og så ser han med stor forventning frem til den 26. april, hvor alle er inviteret med til en stor erhvervskonference med det formål at få skabt en fælles erhvervsvision i Slagelse Kommune, Erhvervsvision 2030.

Næste Business Brunch er i Skælskør

Vi inviterer til netværksmøde igen fredag 25. februar, denne gang hos Smartos Telte i Skælskør. Du kan tilmelde dig allerede nu her: Business Brunch hos Smartos Telte

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg