Der blev arbejdet i grupper under konferencer, så flest muligt kom til orde. Foto: Mette Juhl

Det er en fælles opgave at løfte en ny erhvervsvision

Mette N.Konference, Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune

Skal nye mål for Slagelse Kommunes erhvervsliv indfries, så kræver det en fælles og dedikeret indsats fra alle sider. Sådan lød det klare budskab, da 120 deltagere fra det lokale erhverv, kommune, politik og kulturlivet var samlet til konferencen Erhvervsvision 2030 tirsdag 26. april. Formålet med dagen var at give input til en ny vision, der skal sætte kursen for fremtiden – en ikke helt let opgave, men viljen var til stede.

”Bo til det halve med udsigt til det hele”. Den er gratis, lød det muntert fra en af dagens arbejdsgrupper, da de berørte emnet bosætning under visionerne for fremtiden.

Og hvad har bosætning så med erhverv at gøre? En hel del, for der var bred enighed om, at flere områder hænger uløseligt sammen, hvis vi skal flytte vores kommune fremad. Det store nøgleord er fællesskab – mere samarbejde, mere kommunikation.

Borgmester Knud Vincents deltog i hele konferencen, hvor han lyttede til de mange idéer og input, der kom i en lind strøm fra arbejdsgrupperne. Han glæder sig over at fornemme velviljen til at gøre en forskel. – Vi skal have noget langsigtet at pejle efter. Det kræver, at vi bakker op om det i fællesskab. Vores område har mange særlige styrker. Lad os i et fælles træk løse de knaster der er og løfte i flok, lød det opmuntrende fra borgmesteren.

Stå fast, også når det blæser

Som optakt til dagens arbejdsindsats fik deltagerne et inspirerende oplæg fra stadsdirektør i Odense Kommune, Stefan Birkebjerg Andersen. Odense stod for 10 år siden i en lignende situation som Slagelse med lukning af store industrier og en generel nedadgående kurve i forhold til særligt private arbejdspladser og Odenses generelle ry. Noget måttet gøres. Og noget blev gjort. I dag står Odense kommune stærkt igen og der var derfor god grund til at lytte til erfaringerne.

– Sæt en væsentlig vision, men realistisk. Hold fast i den plan I laver – også når det blæser, sagde Stefan Birkebjerg Andersen, der kan bekræfte, at ingen nye planer og investeringer glider glat igennem uden at nogle bliver utilfredse. Det handler om at turde stå ved sine planer og gennemføre dem, men naturligvis tilpasse, når det er nødvendigt.

– Vær stolte af det Slagelse skaber. Vær generøse overfor hinanden, ha’ vilje og forståelse. Det er et langt sejt træk, at udvikle et lokalsamfund. Hvis ikke I er lykkedes i 2030, kan I jo starte med at kigge på jer selv i dag, fortsætte Stefan Birkebjerg Andersen, der ser alle muligheder for, at vi i Slagelse Kommune kan lykkes med vores planer. Hvis vi gør det rigtigt og helhjertet.

Erhverv kan ikke stå alene

Til at styre dagens program og holde hånd i hanke med arbejdsgruppernes mange input, havde vi i Slagelse Erhvervscenter og Slagelse Erhvervsråd allieret os med konsulentvirksomheden Oxymoroncom. Kresten Schultz Jørgensen var dagens indpisker og tovholder, som også med en munter tone sørgede for at trække de væsentligste pointer fra dagen frem.

Konferencens mange deltagere brændte for sagen og havde meget på hjerte. Derfor udviklede snakken sig også, som nævnt, hurtigt fra kun at handle om erhverv til et større billede på Slagelse Kommune, lige fra kommunenavnet til kernefortælling, bosætning, uddannelse, turisme og kultur. Meget af det hænger uløseligt sammen og er vigtige brikker i, at kunne skabe en ny vision for Slagelse Kommunes erhvervsliv. Det hele blev derfor noteret ned og tages med som vigtige betragtninger, når visionen skal nedfældes på papir og målsættes.

Blandt dagens input var der en efterlysning af mere langsigtede investeringer i udvikling af erhvervsarealer og boliger, en bedre service fra kommunens side overfor erhvervslivet, satsning på en kulturel identitet, fokus på folkesundheden og et bedre samarbejde mellem erhverv, bosætning og uddannelse. Der var helt konkret forslag om at nedsætte en task force, der kan arbejde målrettet med visionen og være med til at sikre, at der kommer handling bag ordene.

Oplæg til ny erhvervsvision under udarbejdelse

Næste skridt i visionsprocessen er udarbejdelsen af et oplæg til selve visionen. Den opgave er lagt i hænderne på Oxymoroncom, Slagelse Erhvervscenter og Slagelse Erhvervsråd.

– Der er skabt et godt grundlag at arbejde videre på. Jeg tror på, at visionen vil få en væsentlig effekt på den fremtidige erhvervsudvikling lokalt. Vi får nogle konkrete ting vi kan arbejde sammen om, som kan give Slagelse Kommune en fornyet identitet på erhvervsfronten, siger Per B. Madsen, erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter.

Oplægget vil blive rundsendt til lokale interessenter, som kan give deres kommentarer før visionen kommer endeligt i mål og konkrete tiltag og projekter kan udformes. Efter planen, skal oplægget være klar inden sommerferien.

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg