Slagelse Megacenter er tæt på udsolgt. To nye byggerier er i fuld gang og et tredje lige på trapperne. Foto: Evan Hemmingsen

Det er nu, du kan få din stemme i erhvervslivet hørt

Mette N.Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune

Kære virksomheder i Slagelse Kommune: Det er nu, du kan få din stemme i erhvervslivet hørt og gøre en forskel for ikke bare din egen virksomhed, men for hele kommunen. I de her uger har Dansk Industri udsendt spørgeskemaer til udvalgte modtagere, som led i deres store, årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima.

Vi vil gerne opfordre til, at du som modtager af dette spørgeskema, griber denne mulighed for at give en retvisende besvarelse med konstruktiv kritik og positivt feedback af Slagelse som erhvervskommune. Det er ikke bare et godt arbejdsredskab for såvel politikere som os andre, der hver dag arbejder for at fremme lokal vækst og udvikling, det er også med til at tegne os som kommune udadtil.

Når Dansk Industri tager temperaturen på det lokale erhvervsklima, så er det for at vurdere kommunernes indsatser på en lang række områder med relevans for virksomheders vilkår, herunder sagsbehandling, trafikforhold, samarbejdet med jobcentret, lokalplanlægning og meget mere, der vedrører erhvervets daglige drift og mulighed for at udvikle eller etablere sig. Undersøgelsen og dens spørgsmål skal ses i et erhvervsøjemed.

Og det har betydning for os alle, at vi får et klart billede af de forcer og de udfordringer vi står med i forhold til at skabe Danmarks bedste erhvervskommune. Fra Slagelse Erhvervscenters side, arbejder vi målrettet og kontinuerligt på at forbedre forholdene, bl.a. ved at holde fokus på erhvervsarealer, udviklingspotentiale, samhørighed og samskabelse samt meget mere, der kommer alle, lige fra nye iværksættere til de store etablerede virksomheder til gode. Vi står til rådighed for alle og er den naturlige indgang til Slagelse Kommune for alle, der ønsker at drive og udvikle erhverv her.

Så for at vi kan fortsætte med at gøre vores arbejde bedst muligt, håber vi, at du som udvalgt virksomhed vil give dit bidrag til Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse.

Med venlig hilsen

Per B. Madsen, erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter

Morten Gaardboe, formand for Slagelse Erhvervscenter A/S

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg