Detailhandel: Bevarelse og udvikling af byliv kræver handling

Mette N.Detailhandel, Korsør, Skælskør, Slagelse, Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune Leave a Comment

Godt 150 deltog, da Slagelse Erhvervscenter i samarbejde med kommunen og de tre lokale erhvervsforeninger inviterede til stor Detailhandelskonference, hvor resultatet af efterårets Detailhandelsanalyse og oplæg til fremtidige handlingsplaner blev præsenteret. Med et øget pres fra en støt stigende nethandel og nye indkøbsmønstre hos forbrugerne, er der god grund til at trække i arbejdstøjet, så vi kan bevare byliv og arbejdspladser i alle tre købstæder.

Det er ikke unikt for Slagelse Kommune, at antallet af udvalgsvarebutikker er faldende. Sådan tegner det generelle billede sig i Danmark, ja, sågar også ude omkring os i verden. Men der er god grund til at kæmpe for at bevare og udvikle den detailhandel og det byliv vi har. Og netop handlingsplaner for fremtidens lokale detailhandel, var en stor del af Detailhandelskonferencen på Vilcon Hotel & Konferencegaard onsdag den 20. marts.  

I perioden 2011-2018 er antallet af udvalgsvarebutikker i Slagelse Kommune gået tilbage med 18 procent. Samtidig er nethandlen vokset til 20 procent af vores samlede forbrug på netop udvalgsvarerne. Forbruget er der altså stadig – det er bare flyttet.

Fælles fodslag
Og hvordan gør man sig så attraktiv og får fastholdt eller genvundet terræn lokalt? Ja, det kom der tre meget forskellige bud på fra Business Slagelse, Skælskør Erhvervsforening og Korsør Erhvervsforening under konferencen.  En ting, er man dog helt enige om i alle tre byer. Intet kan lade sig gøre uden fælles fodslag, hvilket falder helt i tråd med klare anbefalinger fra ICP A/S, der står bag udarbejdelsen af den lokale analyse.

Derudover anskuer man vejen frem på forskellig vis. I Business Slagelse har man prøvet at se byen anno 2030, der bl.a. byder på et overdækket Nytorv, stor parkeringskælder i flere etager under Nytorv, et fælles byforum og et city-mangementkontor. (se Slagelses præsentation her)

Skælskør Erhvervsforening har gået en anden vej og har udvalgt en række konkrete indsatsområder man vil arbejde med, bl.a. pop-up butikker, en fælles indsats på at fremme lokal e-handel, bedre overnatningsmuligheder for turister, fælles åbningstider og et stærkt foreningsnetværk. (se Skælskørs præsentation her)

Visionerne er også store i Korsør, hvor erhvervsforeningens oplæg går på at sælge Korsør som ét brand, hvor detailhandlen er en del af en større, fælles organisation, der skal fremme byen som helhed. Her skal shopping spille sammen med events, sport, turisme, fælles markedsføring m.m. En vej, man allerede har taget hul på med samspil omkring events som besøg af den Kgl. Ballet og Korsør Aqtive Days. (se Korsørs præsentation her)

Alle tre steder, ser man et bykontor (i Slagelse nævnt som city-management), som en vigtig medfaktor til at holde trådene samlet i de respektive byer.

Opbakning fra borgmesteren
Og der er opbakning til at give sig i kast med handlingsplanerne fra borgmester John Dyrby Paulsens side.

– Hvis I har en god idé, så har I lov til at prøve den af, og det behøver ikke være på baggrund af en stor analyse. Vi skal have lysten og modet til prøvehandlinger, også selv om det bliver en skævert ind imellem. Jeg vil godt give håndslag på, at det vi ser her i aften, det bakker vi op om, lød det fra borgmesteren, der var begejstret for det stykke arbejde de tre byer har lagt i handlingsplanerne.

Fra såvel Business Slagelse som Korsør Erhvervsforening og Skælskør Erhvervsforening blev der da også fremhævet, at det her bare er begyndelsen. I den forbindelse lovede erhvervschef Per B. Madsen fra Slagelse Erhvervscenter både at bakke op om det fremtidige arbejde samt følge på tæt hold, om ord bliver til konkret handling. 

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *