Detailhandelsanalyse: Øget kamp om kunderne presser den lokale detailhandel

Mette N.Detailhandel, Korsør, Skælskør, Slagelse, Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune Leave a Comment

Antallet af butikker i Slagelse Kommune er faldende. Kædet sammen med en øget konkurrence fra omkringliggende storbyer som Næstved, Ringsted og Holbæk, er det grobund for handling for at sikre fremtid indtægt og arbejdspladser, påpeger den nye detailhandelsanalyse for Slagelse Kommune. 

Detailhandlen i Slagelse Kommune rummer rigtig mange lokale arbejdspladser. Samtidig viser undersøgelser, at turister i dag drives af kommercielle oplevelser og alene af de to årsager, er der god grund til at sætte fokus på fremtidens lokale detailhandel.

Det er netop en af baggrundene for, at de tre lokale erhvervsforeninger i Slagelse, Korsør og Skælskør sammen med Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter i efteråret udbad sig en ny detailhandelsanalyse. På baggrund af denne arbejdes der allerede nu på at skabe handlingsplaner for udvikling af de tre købstæders detailhandel – planer, der opridses på den kommende detailhandelskonference den 20. marts.

Samlet set er antallet af dagligvarebutikker fra 2011-2018 faldet med seks procent og antallet af udvalgsvarebutikker med 13 procent i kommunen. Særligt i Slagelse bykerne, er det gået hårdt for sig med reduceringen i butikker. Udviklingen skyldes bl.a., at der bliver færre, men større butikker, som bymidterne ikke kan rumme i dag. Det ses også i det faktum, at halvdelen af detailomsætningen i Slagelse Kommune, ligger i Slagelse uden for bykernen, dvs. bl.a. i Bilka og Japan-Kinavej kvarteret. Samtidig presses detailhandlen af en stadigt voksende e-handel.

Udviklingen er dog ikke udelukkende betydende med tomme butikslokaler. Der er nemlig i samme periode sket en betydelig stigning i øvrige servicefunktioner, herunder spisesteder, klinikker, frisører m.v.. i såvel Slagelse, som i Korsør og Skælskør.

Byer omkring os udvikler

Jens Christian Pedersen, medindehaver af ICP A/S, der har udarbejdet analysen, maner da også til ro. Hvad der sker i Slagelse Kommune på detailhandelssiden, er ikke unikt. På langt de fleste områder, falder udviklingen nemlig helt i tråd med tendenserne i resten af landet.

Men der er ifølge ICP A/S god grund til, at der bør sættes fokus på detailhandlen. Der er nemlig kamp om kunderne, som gerne kører efter de gode handelsoplevelser, og rundt omkring os er der sat gang i udvikling. I Næstved udvides storcentret med 19.000 kvm. samtidig med det nærtliggende Megacenter udvides med 20.000 kvm. butikker. I Ringsted er der planer om at udvide outlettet med op mod 8.000 kvm.  og i Holbæk  er der planer om en udvidelse af Megacentret med hele 27.000 kvm.

Den øgede konkurrence om kunderne afspejler sig i handelsbalancen i Slagelse Kommune, der er faldet på 4 procent for daligvarer og 7 procent for udvalgsvarer. Handelsbalancen er den, der giver et fingerpeg om, hvor mange udefra, der vælger Slagelse, Korsør eller Skælskør som indkøbsdestination.

– Vi skal i gang, nu!, konkluderer Torben Kjerulff, formand for Business Slagelse, på analyseresultatet.

Let tilgængelighed og ens åbningstider

ICP A/S kommer i detailhandelsanalysen på en række anbefalinger, bl.a. at Slagelse understøttes som det primære indkøbssted i kommunen. Bymidten skal kunne tilbyde et bredt og dybt udbud af alle butikker og alle oplevelser, som kan tiltrække kunder fra hele Vestsjælland.

Skælskør og Korsør skal ligeledes kunne tilbyde et bredt udbud af dagligvarebutikker samt et dækkende udbud af udvalgsvarer og oplevelser.

ICP A/S understreger i den forbindelse, at dagligvarebutikker i bykernen er med til at styrke detailhandlen.

Blandt anbefalingerne i øvrigt er emner som klyngedannelser, gode parkeringsmuligheder og let tilgængelighed, herunder ens åbningstider.

Og så giver det god mening, at samle bykernerne. – Hellere være rigtig stærke på et mindre areal end have tomme områder, siger Jens Christian Petersen.

Derimod er det en god idé at have områder til udvikling indenfor de pladskrævende butikker, som Slagelse allerede er i gang med, bl.a. med de kommende boksbutikker ved Bilka og hele Japan-/Kinavej området.

Detailhandelskonference

Som nævnt er Business Slagelse, Skælskør Erhvervsforening og Korsør Erhvervsforening allerede trukket i arbejdstøjet. I hvilken retning de hver især vælger at gå, kan man blive klogere på under detailhandelskonferencen den 20. marts.

Læs hele detailhandelsanalysen her

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *