Fra venstre ses erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter, Per B. Madsen, formand for Skælskør Erhvervsforening, Pia Kimer Jacobsen, formand for Business Slagelse, Torben Kjerulff, næstformand i Korsør Erhvervsforening, Søren Pihl samt direktør for Slagelse Erhvervscenter, Morten Prüsse Sørensen.

Detailhandlen i fokus med ny, stor analyse

Mette N.Detailhandel, Korsør, Skælskør, Slagelse, Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune

Over de kommende måneder vil samtlige butikker, caféer, restauranter m.fl. i både Slagelse, Korsør og Skælskør få besøg som led i en omfattende detailhandelsanalyse, der er skal give de tre købstæder afsæt til at forme fremtiden. Analysen gennemføres i et bredt samarbejde mellem Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune og de tre erhvervsforeninger – Business Slagelse, Korsør Erhvervsforening samt Skælskør Erhvervsforening.

Det er på foranledning af et ønske hos de tre erhvervsforeninger, at der nu skydes en omfattende detailhandelsanalyse i gang i Slagelse Kommune. Selve analysen gennemføres af ICP A/S, der siden 2007 har gennemført lignende analyser og udført rådgivningsopgaver indenfor detailområdet i 70 af landets 98 kommuner.

Arbejdet går for alvor i gang i oktober og indbefatter besøg i samtlige butikker, caféer, restauranter m.fl. i Slagelse, Korsør og Skælskør. Analysen skal bl.a. belyse emner som udbud af butikker, handelsmønstre samt hvilke forhold, der kan være med til at understøtte og styrke detailhandlen. ​En vigtig del af processen bliver en række workshops i de enkelte byer, hvor den lokale detailhandel kommer til orde omkring byernes styrker og udfordringer. Det er også herigennem detailhandlen vil blive hørt i forhold til de handlingsplaner, som analysen skal munde ud i. Målet er nemlig konkret, at analysen skal munde ud i tre handlingsplaner – en for hver by.

Selve resultatet af detailhandelsanalysen præsenteres til marts på en stor konference.

Erhvervsforeningerne glæder sig over tiltag

Fra de tre erhvervsforeninger glæder man sig over dette unikke samarbejde omkring af få belyst den udvikling den lokale detailhandel er inde i:

– Vi vil få et indblik i, hvor er vi om 10 år? Hvordan kan vi udvikle og understøtte detailhandlen?, siger Torben Kjerulff, formand for Business Slagelse.

– Og det er ikke bare en analyse. Den bliver opfulgt af en handlingsplan. Det er vigtigt, at den er målrettet, supplerer Pia Kimer Jacobsen, formand for Skælskør Erhvervsforening.

– Det handler om at blive klogere på vores eget dna, og her er en grundig analyse alfa og omega, lyder det fra Søren Pihl, næstformand i Korsør Erhvervsforening.

Erhvervscentret som tovholder

Det er Slagelse Erhvervscenter, der er tovholder på gennemførelsen af analysen i tæt samarbejde med de tre erhvervsforeninger. Og også herfra er der glæde, både over det unikke samarbejde, der sender gode signaler om fremtiden, og om udsigten til at få en konkret stykke værktøj, der kan arbejdes videre med i kommunen.

​- Detailhandlen er ekstrem vigtig, den er med til at tegne vores byer indad- og udadtil. Og så er det mange lokale arbejdspladser, det drejer sig om. Derfor bliver det godt, at få sat fokus på fremtiden med en så gennemført analyse og handlingsplaner i hånden, siger Per B. Madsen, erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter. 

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg