dji-img
Slagelse Megacenter er et af de områder, hvor der er gang i erhvervsudviklingen. Senest har Bin2Bil åbnet ny, stor bilforretning på Asienvej, mens både Egulve og Comby har købt byggegrunde i år. Foto: Evan Hemmingsen

DI undersøgelse: – Vi skal tænke langsigtet og investere i fremtiden

Mette N.Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune

Dialog og samarbejde er to vigtige parametre, for at kunne rykke på den lokale erhvervsudvikling, mener ledelsen i Slagelse Erhvervscenter, der ovenpå resultatet af Dansk Industris undersøgelse om lokalt erhvervsklima fremhæver flere positive initiativer, der allerede er sat i værk for at fremme erhvervslivet i Slagelse Kommune.

I Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima lander Slagelse Kommune i år på en 81. plads ud af 93. deltagende kommuner i alt. Et fald på en enkelt plads i forhold til sidste år.

– Det er naturligvis ærgerligt, for vi har rigtig meget potentiale og rigtig mange gode muligheder for at drive erhverv her i kommunen, udtaler erhvervschef Per B. Madsen fra Slagelse Erhvervscenter.

Netop erhvervscentret er dagligt i tæt kontakt med mange lokale virksomheder og står til rådighed for hjælp – også den, der rækker ind i kommunen.

– Vi er sparringspartner for kommunen og vil gerne være med til at nytænke i forhold til erhvervslivet. Derfor skubber vi også på for at få forbedret rammerne og vilkårene, så vi kan skabe et godt erhvervsklima for alle. 
I den forbindelse fremhæver Per B. Madsen en række initiativer, som allerede er sat i værk, herunder flere penge og flere hænder til at fremme byggesagsbehandlinger i kommunen, samt en proces med udvikling af nye erhvervsarealer.

Mere samarbejde på flere områder

– Vi skal tænke strategisk og langsigtet, så vi fremadrettet får skabt de rigtige løsninger. Det er vigtigere end at springe højt på en DI undersøgelse på den korte bane. Det kræver både politisk mod og handlekraft, lyder det fra Morten Gaardboe, Slagelse Erhvervscenters bestyrelsesformand.

Han glæder sig over, at der er gang i en god dialog kommunen, erhvervscentret og erhvervsaktører imellem og opfordrer til, at man fastholder denne og bringer alle relevante parter i spil, når det handler om erhvervsudvikling.
Herudover ser både han og Per B. Madsen frem til et tættere samarbejde med kommunen i fremtiden omkring arbejdskraft og bosætning i et erhvervsmæssigt perspektiv.

Et af de områder, hvor Slagelse klarer sig godt i DI undersøgelsen, er indenfor uddannelse. Her har Slagelse Erhvervscenter allerede et veletableret samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner, som kan bringes yderligere i spil med henblik på fremtidens arbejdskraft. 

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg