Det var et velbesøgt Dialogmøde, som Slagelse Kommune inviterede lokale virksomheder til onsdag 25. oktober. Foto: Mette Juhl

Dialog og fælles retning skal styrke lokal erhvervsudvikling

Mette N.Dialogmøde, Slagelse Kommune, Uncategorized

Til december forventes byrådet at godkende Slagelse Kommunes nye erhvervsstrategi, der skal styrke kommunens erhvervsservice og sætte retning for den lokale erhvervsudvikling. Som del af servicen overfor virksomheder, blev der onsdag 25. oktober afholdt stort dialogmøde med fokus på anlægsopgaver, udbud, byggesagsbehandling, rekruttering og ja, dialog.

– Tingene skal være lidt mere enkle, når man som virksomhed møder kommunen.

Sådan lød et af budskaberne, da godt 110 deltagere på Slagelse Kommunes invitation var samlet til dialogmøde. Fra kommunens side satses der på erhvervsudvikling i de kommende år. Derfor styrker man den lokale erhvervsservice og er i næste måned klar med en ny erhvervsstrategi.  

Borgmester Knud Vincents fremhævede under mødet de styrker vi har i kommunen, bl.a. med en unik central placering på Danmarkskortet og en lang kyststrækning. Vi har potentialet til at sætte mere fart i ikke bare erhvervsudviklingen, men også i bosætning og turisme. Det vil man gøre noget ved. Den kommende erhvervsstrategi peger derfor på en række fokusområder indenfor netop turisme og arealudvikling, men også uddannelse og et tættere samarbejde med offentlige aktører skal sætte fælles retning.

God lokal erhvervsservice

Den nye strategi skal stå på et stærkt fundament af kernefunktionerne i en god lokal erhvervsservice. Derfor er man i Slagelse Kommune allerede i fuld gang med at styrke erhvervsservicen. Her er en god og tæt dialog med virksomhederne vigtig.

– Det handler ikke kun om at tiltrække nye virksomheder, men også om at give de nuværende plads til udvikling, udtalte Jane Dahl, formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Hun blev suppleret af Direktør for Erhverv, Ejendomme og Teknik, Jesper Westmarch Schlüter:

– Vi skal være klar til dialog med de virksomheder, der har brug for plads her hos os. Vi skal have de arealer og rammer der er behov for og som understøtter den udvikling vi gerne vil have. Bl.a. nye attraktive arealer langs motorvejen. Derfor handler det måske ikke så meget om at definere, hvilken type virksomheder vi gerne vil have, men sikre at vi har gode og attraktive arealer og at det rygtes at der er en spændende udvikling i gang i Slagelse og at vi er gode at samarbejde med.

Der er udsigt til fremgang

Dialogmødet var startskuddet til en tilbagevendende tradition, hvor kommunen inviterer ind til både information og vidensdeling om kommende anlæg og byggeprojekter, status på byggesagsbehandling, nye tiltag og en snak om ønsker til rammer og vilkår for at kunne drive og udvikle virksomheder lokalt.

– Vi er sat i verden for at hjælpe jer. Sammen kan vi se muligheder og finde løsninger, lød det fra Darrin Bayliss, afdelingsleder for Teknik, Plan og Erhverv, der stod på mål for kommunens byggesagsbehandling. Såvel han som øvrige oplægsholdere ser positive tendenser i forhold til lokal fremgang. Der er derfor en klar forventning om, at vi næste år vil kunne se tydelige fremskridt på erhvervsområdet i kommunen.  

Efterspurgt arbejdskraft kan komme fra udlandet

DI’s Vicedirektør Camilla Khokhar var dialogmødets gæst udefra. Hun gav et kig ind i, hvad der rører sig på landsplan, heriblandt en stærk dansk økonomi, men også et arbejdsmarked, der er udfordret af mangel på arbejdskraft. Aldrig har så mange danskere været i arbejde og alligevel mangler vi hænder. En kompleks udfordring, som Camilla Khokhar ikke havde en simpel løsning på. Men hun understreger, at virksomhederne bør kigge ind i muligheden for udenlandsk arbejdskraft, f.eks. ved at kigge mod Sverige. Hun opfordrer samtidig til at gå i dialog med den unge generation om deres forventninger til fremtidens arbejdspladser.

Borgmesteren åben for dialog

Dialogmødet blev rundet af med en kort paneldebat med Journalistisk chefredaktør fra Sjællandske Medier, Carsten Lysdal, som moderator. Her fik salen lejlighed til at stille spørgsmål til borgmester Knud Vincents, Jane Dahl og Jesper Westmarch Schlüter. Spørgsmålene gik lige fra udfordringer med parkeringsvagter til hvordan man kan få flere ansatte i de store offentlige arbejdspladser i kommunen til at bosætte sig.

Efterfølgende var der en god snak deltagerne imellem ligesom borgmesteren stillede sig til rådighed for yderligere spørgsmål og henvendelser. – Min dør, telefon og mail er altid åben, lød det med et smil.

Den nye erhvervsstrategi bliver i sin endelige form sendt til godkendelse på byrådsmødet i december. Den bliver præsenteret for alle, når borgmesteren inviterer til nytårskur i januar.

Se oplæggene fra Dialogmødet her:

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg