Thorbjørn Celler her har startet Dansk Brand og Beredskabsrådgivning sammen med Lasse E. Hansen. De har en fortid som brandinspektører, indsatsledere og brandmænd. Foto: Mette Juhl

DKBrand omsætter viden til din sikkerhed

Mette N.Iværksætteri, Slagelse, Uncategorized

På få år er Dansk Brand og Beredskabsrådgivning med base i Slagelse vokset som ny virksomhed. Her tilbydes en bred vifte af rådgivning, undervisning og service indenfor brandsikkerhed, brandtekniske regler og beredskabsplaner mv., til både private og offentlige. Og det er der stor efterspørgsel på.

Det er med en solid erfaring gennem mange år fra Brandvæsnet som bl.a. brandinspektører, indsatsledere og brandmænd, at Lasse E. Hansen og Thorbjørn Celler har startet virksomheden Dansk Brand og Beredskabsrådgivning ApS, i daglig tale DKBrand.

– Vores iværksætteri er groet ud af ingenting, men på baggrund af en masse erfaring fra vores virke i brandvæsnet. Baseret på det vi har set og oplevet igennem tiden, har vi indset, at der mangler nogen til at give en god jordnær og praktisk rådgivning inden for brandteknisk forebyggelse og beredskabsområdet, siger Lasse E. Hansen.

Storbranden i Børsen, København har om noget sat fokus på behovet for at have styr på brandsikkerhed og beredskabsplaner i alle typer af bygninger. Her ydede beredskabet en stor indsats, men generelt er det danske beredskab presset på både økonomi og mandskab, særligt inden for det brandforebyggende område. Det har Lasse E. Hansen og Thorbjørn Celler selv oplevet og her blev tanken om DKBrand født.

– Vi vil egentlig bare gøre det mere sikkert at være til samt bidrage til at sikre bygninger og værdier mv. Vi har set, hvad der sker når det går galt ude i ”den spidse ende”, og hvor galt det kan gå. Der er et klart behov for vores type af rådgivning og service, med fokus på at sikre at brandforebyggende tiltag også virker i dagligdagen ”ude på gulvet”, supplerer Thorbjørn Celler.

Koblingen mellem myndigheder, regler og kunder

Hos DKBrand tilbydes en bred vifte af services, heriblandt rådgivning indenfor brandsikkerhed, bygningsgennemgang, hjælp til brandtekniske myndighedsansøgninger og materiele, samt undervisning. Det kan være alt fra standardsager i forhold til Bygningsreglementet, til sager vedr. etablering af særlig brandfarlig produktion og oplag i henhold til Beredskabsloven, samt Risikovirksomheder. Kunderne spænder fra store og små private virksomheder til offentlige kunder, beredskaber og kommuner.

– Vi er koblingen mellem myndigheder, regler og kunder, mellem bygherre og beredskabet, en koordinator, kan man sige. Vi arbejder fokuseret på at sikre sammenhængen mellem regler, mennesker og adfærd, uddyber Lasse E. Hansen.

– Vi uddanner mennesker til at blive mere selvhjulpne og gør hele processen omkring reglementer, planer og ansøgninger mere enkelt, forståelig og smidig. Alt sammen for at vi får den bedst mulige brandsikkerhed i boliger, bygninger og på arbejdspladser, tilføjer Thorbjørn Celler.

Medarbejderstab vokser hurtigt

At behovet er der, vidner DK Brands udvikling om, opgaverne strømmer ind fra hele landet. Fra virksomhedens start i november 2022 er medarbejderstaben vokset fra 2 til 8, der bidrager med faglighed og erfaring indenfor både det beredskabsfaglige, bygningstekniske, samt salg og kundekontakt. DK Brand har kontorer i Kirke Hyllinge, Haslev og på Norgesvej i Slagelse.

– Slagelse ligger godt for vores udvikling. Det er et centralt udgangspunkt for at nå ud til kunder i hele landet. Samtidig vil vi gerne være en del af det lokale erhvervsliv og give noget tilbage til det, siger Thorbjørn Celler, der selv er lokalt forankret.

Der er fart på hos DKBrand og opgaver nok at tage fat på i måneder frem. Derfor forventer både Lasse E. Hansen og Thorbjørn Celler da også, at virksomheden har potentiale til at vokse sig endnu større i de kommende år.

Læs mere om Dansk Brand og Beredskabsrådgivning her: dkbrand.dk

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg