Der er gang i byggeriet flere steder i Slagelse Kommune, som her ved Østerbro og Jernbanegade i Slagelse, hvor Kløverhuset er under opførelse. Foto: Mette Juhl

Erhverv har høj prioritet i kommunens byggesagsbehandling

Mette N.Bygge og anlæg, Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune

Mangel på ressourcer har i en længere periode trukket Slagelse Kommunes behandling af byggesager ned. Men nu er afdelingen igen på sporet, og med to ekstra medarbejdere er der øget fokus på at behandle ansøgningerne hurtigere. Erhvervssager har høj prioritet. Med en fuldt oplyst ansøgning kan man få en byggetilladelse på 14 dage.

En byggetilladelse er afgørende, når en virksomhed ønsker at udvide eller bygge nyt. Og særligt hastigheden, hvormed en ansøgning behandles, er vigtig for erhvervslivet.

Det er de meget bevidste om i Slagelse Kommunes afdeling for byggeri, der behandler ansøgninger fra både erhverv og private borgere. Men en udskiftning af medarbejdere og nye regler har haft sat afdelingen under pres i en periode. Nu ser det dog lysere ud, ifølge afdelingsleder Jens Bendix.

– Vi er på rette kurs og bevæger os forsigtigt i den rigtige retning.

– Der er sket temmelig meget de sidste to år. Dygtige ansatte er gået på pension og det har været svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Men vi har været heldige at få nogle nye, dygtige kollegaer. Som følge af flere aflyste kurser, grundet corona, har oplæringen dog taget lidt længere tid end normalt, siger Jens Bendix.

Afdelingen beskæftiger 19 medarbejdere, heraf er de 9 nyansat indenfor de sidste par år.

Stigning i antal ansøgninger

Personaleudfordringerne er faldet sammen med et ændret reglement og en stigning i antallet af ansøgninger om byggetilladelser på op mod 29 procent indenfor de sidste to år.

– Alene det nye reglement tilbage i 2018 vendte stort set op og ned på byggesagsbehandlingen, lyder det fra Jens Bendix, der sammen med sine ansatte modtog 2720 sager til behandling i 2020. Der er samtidig sket en markant stigning i landzonesagerne, der på to år er steget fra 179 til 256 sager. Sager, der vel at mærke er langt mere komplekse i behandlingsprocessen.

– Vi har heldigvis nogle meget engagerede og dedikerede ansatte, hvoraf de nyeste dog stadig mangler lidt på erfaringskontoen. Men vi kan se en fremgang i vores behandlingstid, der for almindelige byggesager ligger på omkring 51 dage i øjeblikket, lidt lavere for erhvervssager. Og vi forventer behandlingstiden falder yderligere i den kommende tid.

Jens Bendix understreger, at man generelt prioriterer erhvervssager højt i afdelingen, og sender man en fuldt oplyst ansøgning, der ikke involverer nabohøring, kan man få sin byggetilladelse på bare 14 dage.

Fokus fra byrådets side

Også fra byrådets side, er der fokus på at fremme byggesagsbehandlingen i kommunen. Netop derfor tilførte man sidste år to ekstra stillinger til afdelingen. Det vækker bl.a. glæde i Slagelse Erhvervscenter.

– Afdelingen for byggeri er en af vores tætte samarbejdspartnere. Udviklingen i erhvervslivet er helt afhængig af, at der er en god og hurtig behandling af byggesager, tilføjer Per B. Madsen, erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter. Han fortsætter:

– Vi har et godt samarbejde, og vi oplever, at kommunens ansatte møder erhvervslivet med åbenhed og ikke er bange for at tage fat på opgaverne og finde løsninger, fremfor at se udfordring. I den forbindelse er vi i erhvervscentret et naturligt bindeled mellem erhverv og kommunen, så vi understøtter en god dialog.

Slagelse Erhvervscenter klar som sparringspartner

Står du som virksomhed overfor en udvidelse eller ønsker at bygge nyt, er du altid velkommen til at kontakte Slagelse Erhvervscenter og få sparring på projektet og en guide til den videre ansøgning ind i kommunen.

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg