Sæt kryds i kalenderen 5. oktober, hvor vi inviterer til erhvervskonference.

Erhvervskonference på vej – sæt kryds i kalenderen

Mette N.Konference, Slagelse Erhvervscenter, Virksomhed

Slagelse Erhvervsråd og Slagelse Erhvervscenter har taget initiativ til at få skabt en Erhvervsvision 2030 – en vision med fælles erhvervsmål, som vi sammen kan forpligte os til at arbejde hen imod i hele kommunen.

Vi kick-starter nu arbejdsprocessen ved en stor erhvervskonference, der afholdes tirsdag 5. oktober kl. 8.00-12.00 på ZBC i Slagelse. Her inviteres alle lokale virksomheder og erhvervsdrivende til at deltage og bidrage aktivt i arbejdet med visionen.

Konferencen består af inspirerende oplæg samt gruppearbejde, hvor man kan vælge sig ind på forskellige temaer ud fra interesse.

Temaerne bliver:

  • Rammer for udvikling og investeringer
  • Tre købsstæder, et fællesskab
  • Bosætning – hvordan bliver det attraktivt, hvad kan erhvervslivet gøre?
  • Uddannelse og arbejdskraft
  • Nye erhvervsklynger – vækstområder
  • Åbent tema – kom med din vilde vision

Målet med denne dag er, at alles bidrag munder ud i et arbejdspapir, som skal danne afsæt for en opfølgende konference i april 2022. Her vil også politikere, embedsfolk, uddannelses- og kulturinstitutioner blive inviteret med, så selve visionen kan blive defineret i fælles forståelse.

Vi glæder os meget til hele forløbet og håber at så mange som muligt har lyst til at gå ind i arbejdet med Erhvervsvision 2030.

Invitation på vej

Invitation til konferencen 5. oktober vil snarest muligt blive slået op her på hjemmesiden.

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg