Godt 50 lokale erhvervsdrivende var samlet på ZBC tirsdag 5. oktober for at øse ud af deres visioner for Slagelses fremtidige erhvervsliv. Foto: Mette Juhl

Erhvervsvision 2030: Der skal samarbejdes mod fælles mål

Mette N.Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune

Flere typer af boliger og byggegrunde, mere erhvervsareal, mere netværk og fælles fodslag. Det var bare et par af de ønsker til fremtiden, der gik igen, da godt 50 erhvervsdrivende fra flere brancher tirsdag 5. oktober var samlet for at tage første skridt på vejen mod en erhvervsvision 2030 i Slagelse Kommune.

Denne første konference med arbejdsgrupper var forbeholdt de private erhvervsaktører. Et stærkt signal om, at man ønsker visionen skal komme fra erhvervslivet. Til foråret bliver også politikere, embedsfolk og uddannelsesmiljøerne inviteret ind i arbejdet.

Hvad vil du huskes for om 25 år?

Visionskonferencen blev indledt med et oplæg ved Preben Kristensen fra Innovatorium Herning og Peter Tromborg, partner i Ejendomme A/S også fra det midtjyske. De kom med en stærk opfordring om at dyrke og styrke fællesskabet og skabe konsensus.

– Hvis vi ikke står sammen, så er vi absolut ingenting, lød det fra Preben Kristensen, der samtidig opfordrede til at se længere frem i tiden end kun til 2030.

– Lav en 25 års plan, meld ud og forfølg det samme. Spørg jer selv: Hvad vil jeg huskes for om 25 år?

Og der er ifølge de to jyske forretningsmænd gode ting at bygge på i Slagelse Kommune, set med deres øjne.

– I ligger på verdens bedste plads, lige midt i Danmark ved motorvejen. De kommer væltende fra begge sider. I skal bare selv skabe rammerne.

Erhvervslivet ønsker fælles mål

Ordene vakte genlyd blandt visionskonferencens deltagere, der tog det til sig og med ud i arbejdsgrupperne. Her blev der bidraget med ønsker til fremtidens erhvervsliv ud fra forskellige temaer, bl.a. rammer for erhvervsudvikling, arbejdskraft, vækstområder, købstæder og bosætning.

– En af de ting, der for alvor kom ud af konferencen, er et stærkt ønske om at stå sammen. Vi fik en klar fornemmelse af, at vores erhvervsliv ønsker samarbejde og fælles mål. Det skal vi nu bygge videre på, siger Per B. Madsen, erhvervschef her i Slagelse Erhvervscenter.

Gruppearbejde fører til arbejdspapir

Alle sagte ord i arbejdsgrupperne bliver nu viderebehandlet i en nedsat arbejdsgruppe, bestående af initiativtagerne til visionsarbejdet samt erhvervsaktører. Deres opgave er at nedfælde et arbejdspapir, som skal danne udgangspunkt for forårets visionskonference.

I arbejdsgruppen sidder Anne Marie Antonsen fra Jyske Bank, Mikkel Schmidt fra Baltic Shipping, Roberto da Cruz fra Autohallen A/S, Michael Thomsen fra Skel.dk, Torben Hjort fra Torben Hjort ApS samt Kim Bøhmert fra Slagelse Erhvervsråd og Rune Larsen Rosenhegn, Slagelse Erhvervscenter.

Læs mere om tankerne bag Erhvervsvision 2030 her

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg