Indgangspartiet til Slagelse Rådhus set nedefra

Hjælpepakke på vej fra kommunen

Mette N.Slagelse Kommune

Torsdag 2. april behandler Økonomiudvalget i Slagelse Kommune en ekstraordinær sag – en hjælpepakke på 50 millioner kr., der skal være med til at understøtte det lokale erhvervsliv, kultur- og foreningsliv samt aktiviteter i lokalområdet. – Et meget vigtigt tiltag, kvitterer erhvervschef Per B. Madsen på nyheden. 

Økonomiudvalget i Slagelse Kommune er enige om, at der som supplement til nationale hjælpepakker skal etableres en lokal hjælpepakke på 50 mio. kr., der yderligere kan være med til at understøtte vores lokale erhvervsliv, kultur- og foreningsliv samt aktiviteter i lokalområdet. Forslaget er officielt til behandling på udvalgsmøde torsdag 2. april. 

– Det er helt rigtigt set af politikerne. Der er virkelig mange af vores virksomheder, der er kommet i knibe, udtaler Per B. Madsen, erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter, til dagbladet Sjællandske og tilføjer, at det for tiden går stærkt – i den forkerte retning ude hos virksomhederne.

For erhvervschefen er det et vigtigt signal fra kommunens side om, at man vil holde hånden under lokalsamfundet bedst muligt. Og det skal ses i sammenhæng med, at man allerede har fremskyndet en del drifts- og anlægsopgaver fra kommunens side af netop samme årsag. I sagsfremstillingen til udvalgsmødet fremgår det, at ved udvælgelse og prioriteringen af indsatser i det kommunale system skal det tydeligt fremgå, at hjælpen bevilges på grund af coronaepedimien og tilstødende konsekvenser heraf. Med andre ord, der er ikke hjælp at hente fordi et område generelt er nødlidende.

Det understreges samtidig, at der er skal være tale om midlertidige indsatser, gerne med hurtige/kortsigtede effekter, idet man forventer, at økonomien vil normaliseres på sigt. Det også set i lyset af, at Statsminister Mette Frederiksen har åbnet døren på klem for en gradvis åbning af samfundet igen på den anden side af påske. 

Vægt på merværdi

I prioriteringen af den økonomiske hjælpepakke, vil der blive lagt vægt på, at hjælpen tilfører en “kommunal eller lokal merværdi” for så bred en gruppe som muligt; og det skal sikres, at det kan foregå ubureaukratisk og transparent og så vidt muligt uden forskelsbehandling.

Der er desuden enighed om, at prioritere hurtighed og fleksibilitet højt, så initiativer kan komme i gang snarest. 

Hjælpepakken skal som nævnt endeligt godkendes på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde torsdag 2. april. Forslaget kan ses i dagsordenen til mødet via linket her: https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=slagelse07&page=document&docId=175261&ItemId=175264

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg