Indgangspartiet til Slagelse Rådhus set nedefra

Kommunen vil fremskynde flest mulige projekter

Mette N.Slagelse Kommune

Det er afgørende, at der så vidt muligt holdes gang i erhvervslivet her under coronakrisen. Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter har derfor udfærdiget et arbejdskatalog med initiativer, hvoraf flere er klar til at blive sat i gang nu.

Eftersyn, store og små renoveringer, indkøb af materialer. Det er bare et par af punkterne fra et fælles arbejdskatalog, som Slagelse Kommune i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter, erhvervsrådet og de tre erhvervsforeninger lige nu arbejder på at få fremskyndet og sat i proces for at holde gang i det lokale erhvervsliv.

– Alle områder i kommunen er sat i gang med at undersøge, hvilke opgaver vi kan effektuere på nu, for at fastholde vores lokale erhvervsliv og dermed arbejdspladser. Senest har vi fået fuld opbakning fra økonomiudvalget til at gøre alt, hvad der er muligt, for netop at sætte i forvejen planlagte projekter i gang, udtaler borgmester John Dyrby Paulsen.

Der ligger allerede en del renoveringsopgaver og venter, bl.a. på skoler, daginstitutioner og andre offentlige bygninger i kommunen. Det er denne type projekter, man fra kommunal side lige nu arbejder på at få fremrykket. – Generelt set opfordrer vi alle til at sætte gang i alt, hvad der kan sættes gang i af investeringer, renoveringer, forbedringer m.m. Mange har allerede projekter undervejs og jo mere vi kan fremskynde og hjælpe hinanden nu, des bedre kommer vi godt igennem krisen her, siger Per B. Madsen, erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter. Han fortsætter:

– Vi skal sikre os, at der er skub i tingene. Selv om en del af det danske samfund er lukket ned, så er der stadig mange, der hver dag passer deres arbejde og virksomhed. Dem er vi forpligtet til at støtte op om bedst muligt.

Tilmeld dig udbudsportalen og leverandørlisten

Slagelse Kommune har en klar politisk holdning til, at der skal handles mest muligt lokalt indenfor udbudsreglerne. Det være sig bygge- og anlægsopgaver, driftsopgaver, køb af alle former for varer og tjenesteydelser m.m. Kommunen opfordrer derfor til, at man som virksomhed – hvis man ikke allerede er det – registrerer sig i kommunens udbudsportal og tilmelder sig kommunens liste over leverandører af produkter/services. Tilmelding til indkøbslisten kan ske ved henvendelse til Indkøb- og Forsikringschef Henrik Krøyer Larsen i Slagelse Kommune via mail: [email protected], mens du kan tilmelde dig udbudsportalen via:  https://www.slagelse.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/udbud-og-leverandoer.

Kommunen opfordrer samtidig på det kraftigste, at alle, der har leveret en vare eller en service til Slagelse Kommune, som endnu ikke er blevet faktureret, får sendt regningen, der vil blive betalt hurtigst muligt fra kommunens side.

Kommunen lydhøre overfor erhvervslivet

Såvel Slagelse Kommune som erhvervscentret understreger vigtigheden i at holde en tæt dialog med det lokale erhvervsliv og opfordrer til, at man byder sig til.

– Vi er meget åbne for idéer og tiltag, som kan bidrage til, at vi holder gang i vores lokalsamfund. Vi har mange dygtige virksomheder og ledere, og jo flere der bidrager med konstruktive initiativer, des bedre er det for os alle på både kort og lang sigt, siger John Dyrby Paulsen.

Han erkender, at situationen er vanskelig og at mange lokale erhvervsdrivende har det – og vil få det – svært i den kommende tid.

– Men fra kommunens side vil vi gøre alt, hvad der er os muligt for at afbøde krisens følger mest muligt.

Såvel Slagelse Kommune som Slagelse Erhvervscenter og Jobcenter Slagelses Virksomhedsservice er som altid åben for spørgsmål og øvrige henvendelser pr. telefon og mail, såfremt erhvervsdrivende har brug for hjælp. 

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg