Korsør Havn vil være grønnere

Mette N.Bæredygtighed, Forretningsudvikling, Korsør Leave a Comment

Korsør Havn har indledt en proces for at blive en mere bæredygtig og innovativ virksomhed med omtanke for naboer og miljøet. I den forbindelse inviterede de for nylig, i et samarbejde med Connecting Zealand, virksomheder indenfor til matchmaking for at få deres bud på Smart Harbour løsninger. 

– Det er en proces vi skal igennem. Som havn midt i byen er vi udfordret på røg, støj og møg, og det vil vi gerne kunne gøre bedre. Vi skal blive energimæssigt bedre og have nedbragt forurening, fortæller Jimmi Jørgensen, direktør i Korsør Havn, om baggrunden for matchmaking-dagen.

Korsør Havn har udvalgt grøn el og energi samt ny teknologi indenfor tracking af gods som fokusområder.

I dag er skibenes dieselgeneratorer, drift af havnens kraner og havnens virksomheder med til at skabe støj og forurening. Havnen leder efter muligheder for grøn energigenerering og- lagring, så skibene kan slukke for deres generatorer og luft- og støjforurening undgås.De ønsker samtidig at kunne tilbyde grøn energi til anvendelse til havnerelaterede aktiviteter til de virksomheder, der lejer sig ind i havnens bygninger.

Korsør Havn har ydermere et ønske om sensorteknologi til indsamling af data til nye appli­kationer inden for tracking til et system, som kan opdatere kunden om, hvornår varen kan forventes modtaget. Havnen håndterer 400-500.000 tons gods årligt, et tal de arbejder på at øge.

Mål om at blive CO2 neutrale

– Vores mål på sigt er at blive CO2 neutrale og digitalisere alt, hvad der foregår på havnen. Det skal give mening for os, for kunderne og for vores naboer, oplyser Jimmi Jørgensen fortsat om den grønne og teknologiske omstilling.

Matchmaking-forløbet gav masser af inspiration til fremtidige samarbejder og den videre proces, der nu i første omgang indebærer en analyse af Korsør Havns nuværende udfordringer. Analysen skal danne baggrund for en samlet pakke, der kan føre havnen igennem en grøn omstilling. Samtidig afventer man svar på en ansøgning om EU-midler, der kan understøtte projektet.

– Ja, jeg så jo helst det hele gennemført med det samme, siger Jimmi Jørgensen, der dog for nuværende ikke har et endeligt overblik over en tidsplan for projektet. Men han oplyser, at det er planen, at både områdets virksomheder og naboer vil blive inddraget i processen, som den skrider fremad.

Matchmaking er en aktivitet under Connecting Zealand, som er et partnerskab mellem Erhvervshus Sjælland, Agro Business Park A/S og CLEAN.

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *