Det var en veloplagt indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek, der satte ord på provinsens muligheder under det særdeles velbesøgte netværksmøde, Business Brunch. Foto: Mette Juhl

Minister talte provinsen op under morgenmøde for erhvervslivet

Mette N.Netværk, Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune

Det var en veloplagt indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek, der tirsdag morgen gæstede Slagelse Erhvervscenters netværksmøde Business Brunch. Her fik de 75 gæster ministerens syn på, hvilke muligheder og udfordringer vi står med i provinsen. Og der er masser af positive udviklinger, ikke kun i Slagelse Kommune, men i hele vores nærområde at glæde sig over.

Dødens gab.

Sådan beskrev Berlingske i en artikel Slagelse og selvom det ligger en del år tilbage, er der stadig mange, der husker denne uflatterende fortælling om vores by. Det var derfor ikke en kærkommen reminder indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek trak op af hatten, da han indledte sit oplæg under erhvervscentrets netværksmøde Business Brunch.

Men han havde naturligvis en pointe med det.

– Det startede en diskussion, og det er vigtigt at tage hånd om denne latterliggørelse af provinsen.

For, hvor provinsen i nogles ører har fået en negativ klang, så er det her dynamoen ligger for fremtidens Danmark, ifølge ministeren.

– Der sker rigtig mange gode ting her. Her ligger veldrevne virksomheder, der driver eksport. Og skal vi være med fremme fremover i Danmark, er det vigtigt, at vi fastholder arbejdspladser lokalt. Vi bliver nødt til at få produceret varer og have en god logistik, lød det fra Kaare Dybvad Bek, der ikke ser en fremtid, hvor vi kan leve af kreative virksomheder alene. Der skal mere til, ifølge ham.

Vi skal også glæde os på naboens vegne

Derfor var det også en glæde, at han dagen ovenpå offentliggørelsen af infrastrukturforliget kunne bekræfte, at der er en ny motorvejsstrækning på vej til Kalundborg og senere også Næstved, ligesom man har sat penge af til en forundersøgelse af Rute 22.

Men hvad vedrører Kalundborgmotorvejen os i Slagelse Kommune?

– Den er vigtig, så vi kan fastholde arbejdspladser, også selv om det er en nabokommune, for der er mange, der pendler herfra i den retning. Og det kommer til at gavne os alle sammen.

Oplagt uddannelsesby

Hvad der helt konkret vedrører Slagelse Kommune er en udflytning af offentlige arbejdspladser som det kommende Skattecenter, Søfartsstyrelsen, Fødevarestyrelsen m.m. samt oprettelsen af nye uddannelser, herunder jordemoderuddannelsen, der er på vej til byen.

– Slagelse er oplagt at kigge på som uddannelsesby. Hvad kan man tage ud af de fire store byer og lægge her af uddannelser, lød det retoriske spørgsmål fra ministeren, der ser både udflytningen af arbejdspladser og uddannelser som en mulighed for at kunne tiltrække flere nye borgere. Samtidig ser han muligheder for eksisterende erhverv, der kan sikre sig arbejdsopgaver afledt af de offentlige arbejdspladser.

Grønne og landlige spørgsmål til ministeren

Under spørgerunden til ministeren, blev der bl.a. spurgt ind til grøn omstilling lokalt. Her ser Kaare Dybvad Bek muligheder i større solcelleparker, men også i de store havne, som i Kalundborg, der vil kunne aflaste noget varetransport til lands.

På spørgsmålet om, hvor han ser landudviklingen i fremtiden, løftede ministeren sløret for, at man kigger på muligheden for en forsøgsordning, hvor man giver landsbyer frie hænder til at drive deres egen udvikling for at lære mere om de muligheder og begrænsninger det kan give.

For få får en uddannelse

Og hvad er det så helt konkret for nogle udfordringer, der skal arbejdes med for at sikre udviklingen her lokalt, men også i den resterende del af landet?

– 22 procent får ikke en ungdomsuddannelse, der er for få, der får en faglært uddannelse og en stor andel indvandrerkvinder kommer aldrig ind på arbejdsmarkedet. Det er en opgave, der skal løses på tværs af alle politiske udvalg. Og så er det offentlige system for bureaukratisk, lød det som del af svaret fra Kaare Dybvad Bek før han hastede videre i dagens travle program.

Flere arrangementer i efteråret

Business Brunch er som nævnt et netværksmøde, som Slagelse Erhvervscenter er tovholder på. Det er gratis at deltage i for alle, der driver erhverv i Slagelse Kommune. Slagelse Erhvervscenter arrangerer flere netværksmøder, foredrag, workshops m.m. hen over året. Der er en del nye spændende tiltag på vej til efteråret, så hold øje med hjemmesiden slagelseerhvervscenter.dk for nyt.

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg