ODIN Engineering var vært for februars udgave af Business Brunch. Her satte direktør Mads S. Rasmussen fokus på faglært arbejdskraft. Foto: Mette Juhl

Netværksmøde satte fokus på flere faglærte

Mette N.Arbejdskraft, Netværk, Uncategorized

Vi er alle sammen født faglærte. Vi skal egentlig bare vedligeholde det lidt bedre.”

Der var god stemning, da ODIN Engineering fredag 24. februar satte faglært arbejdskraft øverst på dagsordenen ved vores netværksmøde Business Brunch. Det var direktør Mads S. Rasmussen, der med en humoristisk tilgang talte emnet op. – Man skal ikke underkende de erhvervsrettede uddannelser. Man får lov til at lave noget, man kan se en forskel på.

Han understregede samtidig vigtigheden i at stå sammen og tale alle fag op. – Det er også vigtigt at vide, hvordan hinanden arbejder i forskellige fag. Vi skal hjælpe hinanden med at få skabt tiltag, der kan flytte noget.

Derfor er ODIN Engineering en del af det lokale Flere Faglærte Netværk, hvor 21 virksomheder samt en række folkeskoler og videregående uddannelsesinstitutioner, herunder ZBC, Absalon og SDU, er repræsenteret sammen med Jobcentrets Virksomhedsservice. Netværket er åbent for alle, der ønsker at deltage.

Arbejdet starter allerede i folkeskolen

En af netværkets drivkræfter er Uddannelseschef Michael Dyrehave fra ZBC, som denne morgenstund hos ODIN Engineering redegjorde for nogle af de faktuelle udfordringer med faglært arbejdskraft. Lige nu forsvinder 2250 faglærte ud af arbejdsmarkedet hver år her i regionen. Og tallet er stigende. Samtidig er de kommende årgange små og lokalt har vi det laveste antal af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

– På trods af, hvad mange tror, så har vi faktisk mange lærepladser, men ingen elever til at tage dem. Flere fag bliver sværere og sværere at drive af mangel på faglærte, bl.a. sosu’er, sygeplejersker, lærere og håndværkere. Det skal vi have gjort noget ved.

Derfor ser han en styrke i Flere Faglærte Netværket og håber det kan afstedkomme et stærkt fællesskab og konkrete tiltag, der knytter de unge, helt ned i folkeskolen, tættere på erhvervslivet. Det vakte stort gehør blandt morgenens godt 35 gæster hos ODIN Engineering.

Hvis du vil vide mere om Flere Faglærte Netværket, er du velkommen til at kontakte Michael Dyrehave hos ZBC, Jobcenter Slagelses Virksomhedsservice eller virksomhedskonsulent Anita Rosenbæk på mail: [email protected].

Næste Business Brunch er fredag 31. marts hos Borch Textiles. Tilmelding åbner snarest via slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg