Persondatapolitik og cookies

Introduktion

Når du interagerer med Slagelse Erhvervscenter registreres nogle af dine data. Denne datapolitik beskriver, hvilke data der indsamles, hvordan de opbevares, videregives og bruges. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til politikken:

 • Telefon: 70 27 00 30
 • E-mail: [email protected] 
 • Adresse: Slagelse Erhvervscenter, Sdr. Stationsvej 26, 1. sal, 4200 Slagelse
 • Data Security Officer: Anja Nordby Bøgeblad.

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning længere nede i teksten) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Dine rettigheder

Pr. 25. maj 2018 er General Data Protection Regulation (GDPR) trådt i kraft. GDPR er EU’s lovgivningsmæssige ramme, som sikrer dig en række centrale rettigheder i forhold til dine data, bl.a.:

 • Retten til at blive glemt
 • Retten til at vide, hvordan data behandles
 • Retten til at få korrigeret ukorrektheder
 • Retten til portabilitet (overførelse af data)

Læs mere om dine rettigheder her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_da

Dataindsamling, lagring og procedurer

 • Du kan interagere med Slagelse Erhvervscenter på flere måder. Du kan:
 • Modtage vores digitale nyhedsbrev
 • Deltage i kurser, arrangementer o. lign.
 • Modtage vejledning, sparring, afklaring i forretningsmæssige sammenhænge og hermed registreres i Slagelse Erhvervscenters CRM system.
 • Deltage i vores spørgeskemaundersøgelser

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Det beskrives i det følgende, hvordan Slagelse Erhvervscenter håndterer dine data i forskellige situationer.

Når du modtager vores digitale nyhedsbrev

Når du modtager Slagelse Erhvervscenters nyhedsbreve, registreres følgende af dine oplysninger i nyhedsbrevsystemet MailChimp: Navn, e-mail, IP-adresse, åbnings- og klikrate.

MailChimp har underskrevet The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR og sørger for, at registrerede personoplysninger behandles og opbevares korrekt.

Data analyseres med henblik på at forbedre indholdet i nyhedsbrevene samt i salgsøjemed.

Når du deltager i kurser, arrangementer og lign.

Når du tilmelder dig et kursus, arrangement eller andet aktivitet via vores hjemmeside, registrerer vi navn, e-mail, arbejdstelefonnummer, virksomhedsnavn, CVR-nummer og adresse på din virksomhed.
Al data bliver registreret hos Siteground. Herunder kan du læse, hvordan systemet forholder sig til GDPR og få bekræftelse på deres compliance.
Siteground: https://www.siteground.com/viewtos/data_processing_agreement

Ved intern bearbejdning af data lagres disse på Slagelse Erhvervscenters egne lokale server, hvor backup foretages af Ravn IT A/S med serverplacering i EU. Der foreligger en databehandleraftale med Ravn IT A/S, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.
Data bruges til praktisk gennemførelse af kurserne, arrangementerne og andre aktiviteter, de bruges til analyse med henblik på at forbedre indholdet i førnævnte samt salg. Slagelse Erhvervscenter er her dataansvarlig.

Evalueres disse arrangementer, kurser o. lign. igennem spørgeskemaundersøgelser og deltager du heri, kan du læse om behandling af data i forbindelse hermed i afsnittet: ”Når du deltager i vores spørgeskemaundersøgelser”.
 
I forbindelse med afholdelse af arrangementer, kan der forventes en udlevering af deltagerlister. Du kan derfor forvente, at følgende oplysninger om dig udleveres til de øvrige deltagere: Fornavn, efternavn samt hvilken virksomhed, du repræsenterer. Deltagerlister udleveres udelukkende med det formål at skabe og understøtte netværksmuligheder deltagerne imellem.
Efter arrangementernes afholdelse forekommer det, at der skrives highlights fra arrangementerne og lægges billeder op på vores hjemmeside samt i et nyhedsbrev og på sociale medier. Der kan derfor på offentlige kanaler forekomme billeder, hvor du som deltager er med på.

Når du betaler for kursus eller arrangementer i vores webshop

De fleste af arrangementer afholdt af Slagelse Erhvervscenter A/S er gratis arrangementer. Det kan dog forekomme, at der ved udvalgte arrangementer skal betales for deltagelse. I dette tilfælde vil der blive fremsendt en faktura til deltagerne.
Transaktionen registreres og bogføres i E-conomics. Alle oplysninger opbevares og behandles udelukkende i E-conomics og gemmes i 5 år. Der foreligger en databehandleaftale med E-conomics, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR og sørger for, at registrerede personoplysninger behandles og opbevares korrekt.
Ingen oplysninger om betaling gemmes på Slagelse Erhvervscenteret A/S’ fysiske som digitale platforme.

Fakturering

Det er også muligt ved behov at betale for arrangement eller ydelse via faktura. Fakturering for deltagelse sker via regnskabsprogrammet E-conomic. Alle oplysninger i forbindelse med betalingsarrangementer lagres hos E-conomic. Dette er udelukkende med det formål at kunne fakturere korrekt.
Slagelse Erhvervscenter bruger ekstern konsulentvirksomhed Vincentz Regnskab til at udføre alle bogførings- og regnskabsopgaver. Der er indgået en databehandleraftale med Vincentz Regnskab hvor det fremgår, at vi behandler jeres data forsvarlig og efter gældende ret. Tilsvarende er der indgået databehandleraftale med E-conomic, der sørger for, at de registrerede personoplysninger opbevares korrekt.

Når du modtager vejledning, sparring, afklaring eller har kontakt med Slagelse Erhvervscenter A/S

Når din organisation bliver til vores kunde eller vi har kontakt med dig, kan vi oprette dig i CRM-system Pipedrive, hvor Slagelse Erhvervscenter A/S er dataansvarlig. Hvis du oprettes i CRM-systemet, registreres dit navn, virksomhedsnavn, e-mail, telefonnummer o. lign. samt der kan foretages et overordnet resumé af de samtaler, som vi har haft med dig. Registreringer af samtaler vil aldrig indeholde personfølsomme oplysninger.
Data lagres hos CRM-system Pipedrive, som har serverplacering i EU.

Vil du vide, om vi har registreret dig, eller hvilke oplysninger vi har registreret, er du velkommen til at kontakte os.
Kontakter du os igennem e-mail bliver din e-mail lagret på vores egen server og backup foretages af virksomheden Ravn IT A/S lokaliseret i Slagelse med serverplacering i EU. Der foreligger en databehandleraftale med Ravn IT A/S, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.
Data analyseres med henblik på at finde og tilpasse de nødvendige tilbud, skabe eller videreformidle kontakt osv. samt opfølgning.
Slagelse Erhvervscenter A/S evaluerer løbende virksomhedernes tilfredshed igennem spørgeskemaundersøgelser og deltager du heri, kan du læse om behandling af data i forbindelse hermed i afsnittet: ”Når du deltager i vores spørgeskemaundersøgelser”.

Når du deltager i vores spørgeskemaundersøgelser

Når du deltager i vores spørgeskemaskemaundersøgelser, kan du forvente, at en række data registreres på forskellige platforme:
På Slagelse Erhvervscenters A/S lokale server kan du forvente af følgende oplysninger om dig lagres: dit navn, e-mail, telefonnummer, firmanavn samt en række offentlig tilgængelige baggrundsvariable på virksomheden såsom: Branche, antal ansatte, alder på virksomheden, iværksætterstatus, virksomhedsform, virksomhedsadresse osv. Vælger du at svare på spørgeskemaet, vil disse oplysninger blive tilknyttet til dine besvarelser af spørgeskemaet. Evalueringsrapporterne lagres på Slagelse Erhvervscenters lokale server og backup foretages af Ravn IT A/S. Der foreligger en databehandleraftale med Ravn IT A/S, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.
I det eksterne survey-system, som Slagelse Erhvervscenter A/S bruger, Enalyzer, lagres – udover ovennævnte – oplysninger om IP-adresse, svaretider på spørgeskemaet samt lande- og regionskode osv. Disse data lagres på en server placeret i EU, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.
 
Slagelse Erhvervscenter A/S bruger dine data til at analysere sin indsats, tilbud og sin overordnede strategi, og rådata bruges udelukkende internt. Slagelse Erhvervscenter A/S udleverer aldrig din IP-adresse, lokation, individuelle svaretider o.lign.
Svarer du på et spørgeskema tilsendt af Slagelse Erhvervscenter A/S, accepterer du ovenstående.

Slettepolitik

Vejledninger og vækstforløb

Kontakt-, informations- og vejledningsmateriale opbevares i op til 5 år efter afsluttet vejlednings- og vækstforløb. Dette sker for at sikre knowhow om enkelte projekter og forløb, og videregive historikken i sagerne, hvis medarbejdere hos Slagelse Erhvervscenter A/S stopper.

Arrangementer

Information om tilmeldinger til Slagels Erhvervscenter A/S’ arrangementer samt deltagerlister opbevares i vores tilmeldingsmodul i op til 6 måneder efter arrangementets afholdelse, hvorefter de slettes. Sletning af forældende oplysning i webshoppen forekommer oftest ved årlige revision. Slagelse Erhvervscenter A/S anvender deltagerlisterne efterfølgende udelukkende til at bevare overblik over interesse for forskellige typer arrangementer hos forskellige virksomheder. Denne del af analysen bruges til at forbedre og tilpasse vores tilbud til de relevante målgrupper.

De sociale medier

Slagelse Erhvervscenter A/S lægger med jævne mellemrum opslag på hhv. Facebook og LinkedIn om aktiviteter, der afholdes i vores regi samt andre relevante eksterne aktiviteter. Der bliver også delt relevant presseomtale og konsulenternes egne oplevelser fra virksomhedsbesøg eller samarbejdsmøder, som en del af hverdagskommunikation.
De personoplysninger, som kan fremgå i opslagene, kan være følgende: Virksomhed, fornavn, efternavn og billeder. Erhvervshistorier inkl. interview vil altid blive godkendt af den person, som historien omhandler, inden den bliver offentliggjort.
Personoplysninger i opslag kan til enhver tid blive slettet fra opslagene efter anmodning fra de pågældende personer, hvis oplysninger indgår i opslaget.

Netværk

Ved deltagelse i netværk eller et andet langvarigt forløb, kan ens kontaktoplysninger indgå i en medlemsliste, som bruges til kommunikation i en lukket kreds og formidling af relevante for netværket oplysninger. Enhver deltager kan blive slettet fra medlemslisten samt fra maillisten umiddelbart efter udmeldelsen er modtaget.

Mails

Mails modtages via mailsystemet Outlook og slettes ved årlig datarevision, når mails bedømmes ikke længere at have relevans – dog op til 36 måneder.

Ansøgninger

Opfordrede ansøgninger, der opfattes særligt interessante og relevante, opbevares i 6 måneder, hvorefter de slettes i systemet. Formålet med dette er at kunne tage kontakt til ansøgeren, såfremt der inden for 6 måneder bliver en stilling ledig inden for det pågældende område.

Datasikkerhed

For at undgå databrud, anvender Slagelse Erhvervscenter A/S Sharepoint, som er produkt af Microsoft og har sin serverplacering i Europa, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.
Derudover sikres der, at adgangen til de enkelte Sharepoint mapper kun er tilgængelig for de medarbejdere, hvor det findes relevant.

Cookies og privatlivspolitik

Når du besøger en hjemmeside, vil der gemmes såkaldte cookies på din computer. Cookies anvendes til registrering af din aktivitet på en hjemmeside. Oplysninger om din aktivitet kan anvendes til at forbedre brugeroplevelsen.

Hjemmeside

På www. slagelseerhvervscenter.dk anvender vi cookies som trafikmåling – udelukkende med det formål at optimere websitet bedst muligt for dig som bruger. For at optimere hjemmesiden bedst muligt, anvender vi Google Analytics til at analysere vores brugeres anvendelse af vores hjemmeside. Disse oplysninger lagres på Googles servere.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger om dine hjemmesidebesøg, bør du slette dine cookies (se vejledning nedenunder) og undlade videre brug af websitet.

Vejledning til at slette cookies

Du kan til enhver tid slette de registrerede cookies fra din computer. I det følgende linkes til de forskellige måder at slette cookies fra din computer, afhængigt af, hvilken browser du anvender.

Læs mere om vores cookie- og privatlivspolitik her: https://www.slagelseerhvervscenter.dk/cookie-og-privatlivspolitik.html  

Slagelse Erhvervscenter som dataansvarlig

Slagelse Erhvervscenter A/S er dataansvarlig for ovenstående registrerede oplysninger.
Ønsker du indsigt i vores registreringer af dig, ønsker du dine data slettet, eller ønsker du dig fuldstændigt fritaget fra fremtidigt at blive kontaktet af Slagelse Erhvervscenter, hvad angår spørgeskemaundersøgelser, bedes du kontakte Slagelse Erhvervscenter A/S. Kontaktoplysninger kan findes øverst i dette dokument.
Er dit ønske aldrig at blive kontaktet af Slagelse Erhvervscenter angående accepterer du, som minimum, at lade din e-mail registrere på Slagelse Erhvervscenters server. Du har ansvaret for at lade dine oplysninger opdatere, såfremt disse ændres, og du fortsat ikke ønsker at modtage nogen form for materiale eller tilbud fra Slagelse Erhvervscenter.

Klagevejledning

Klager over Slagelse Erhvervscenter A/S´ behandling af personoplysninger skal rettes til:

Slagelse Erhvervscenter A/S   

Sdr. Stationsvej 26, 1. sal, 4200 Slagelse
E-mail: [email protected]
Telefon: 70 27 00 30
 
Eller til

Datatilsynet

Klager over Slagelse Erhvervscenter A/S’:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Udgiver:

Politikken senest opdateret d. 08.01.2021

Websitet ejes og publiceres af:

Slagelse Erhvervscenter A/S
Sdr. Stationsvej 26, 1. sal 
4200 Slagelse
Telefon: 70 27 00 30
Email: [email protected]

Slagelse erhvervscenter A/S

Persondatapolitik for rekruttering

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Slagelse Erhvervscenter A/S, er det vigtigt at gøre dig bekendt med virksomhedernes politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag. 

SLAGELSE ERHVERVSCENTER A/S’ behandling af personoplysninger 

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

SLAGELSE ERHVERVSCENTER A/S behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning. 

Kontaktinformationer

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, skal du følge den i opslaget anførte procedure for fremsendelse af ansøgning og du kan kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og virksomhedens håndtering af personoplysninger. 

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til Anja Nordby, [email protected]

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Slagelse Erhvervscenter A/S kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Indhentning af referencer 

Da Slagelse Erhvervscenter A/S har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i virksomheden, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke. 

Følsomme oplysninger

Slagelse Erhvervscenter A/S indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du dog til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger. 

I visse tilfælde vil det være relevant at indhente straffeattest på en potentiel kommende medarbejder. I sådanne tilfælde vil du blive bedt om at medbringe en straffeattest til samtalen. Straffeattesten kan du selv bestille med dit Nem-ID på følgende adresse:

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/

Slagelse Erhvervscenter A/S skal ikke bruge dit CPR nummer i forbindelse med modtagelse af en ansøgning, og beder dig om ikke at indeholde dette i de dokumenter du sender frem til os, ligeledes ikke i CV eller eksamensbeviser m.m.

Opbevaring af personoplysninger 

Slagelse Erhvervscenter A/S opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. Slagelse Erhvervscenter A/S overholder gældende krav til at opretholde tilstrækkelig it-sikkerhed.

Slagelse Erhvervscenter A/S kan desuden opbevare oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører indenfor EU/EØS. Samarbejdet med eventuelle leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. Slagelse Erhvervscenter A/S kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Periode for opbevaring af personoplysninger 

Slagelse Erhvervscenter A/S opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil Slagelse Erhvervscenter A/S har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Slagelse Erhvervscenter A/S har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, og maksimalt i en periode på 6 måneder herefter. Hvis du ansættes i Slagelse Erhvervscenter A/S, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold. 

Rettigheder

I forbindelse med Slagelse Erhvervscenter A/S’ behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Slagelse Erhvervscenter A/S behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
 • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
 • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante 
 • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
 • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: [email protected], Telefon: +45 3319 3200).