Samarbejde styrker detailhandlen i kommunen

Mette N.Detailhandel, Korsør, Skælskør, Slagelse, Slagelse Kommune

De tre lokale erhvervsforeninger er enige om fordelingen af 8 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer i kommunens tre købstæder, en aftale, som Erhvervs- og Teknikudvalget har godkendt. Det gode samarbejde er med til at understøtte og sikre en stærk detailhandel og dermed både arbejdspladser og tiltrækningskraft udefra.

– Når erhvervsforeningerne bliver enige, så er der langt større chance for, at kagen bliver større næste gang. Sådan lød de direkte ord fra borgmester John Dyrby Paulsen, da han for nylig bød 100 lokale erhvervsdrivende indenfor til netværksmødet Business Brunch.

Om det løfte holder, vil tiden vise, indtil videre er de tre byer sikret 8 mio. kr. – de 6 af dem bliver brugt i Slagelse, mens Korsør og Skælskør hver får 1 mio. kr.  

– At der nu bliver sat penge af til byfornyelse i de kommende år, er et direkte resultat af det gode samarbejde, der er vores tre købstæder imellem. Et samarbejde, som for alvor begyndte at tage form i forbindelse med den store detailhandelsanalyse. Siden da har vi igennem Slagelse Erhvervscenter holdt en tæt kontakt til alle tre byer for at understøtte dem bedst muligt, så vi også i fremtiden kan sikre en stærk, lokal detailhandel, udtaler Per B. Madsen, erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter. Han fortsætter:​- Der er rigtig mange lokale arbejdspladser i detailhandlen. Samtidig har den en betydningsfuld tiltrækningskraft for kunder og turister udefra. Derfor er detailhandlen vigtig at værne om i alle tre byer, fortsætter erhvervschefen, der glæder sig over, at man fra politisk hånd anerkender dette ved at afsætte de 8 mio. kr. til forbedringer og forskønnelse.

Sådan skal pengene anvendes

De 8 mio. kr. vil efter planen blive anvendt som følger:

Slagelse

Fisketorvet renoveres. Hovedidéen er, at der etableres en ”spansk trappe” op imod kirken, hvor trin og plateauer lægger op til mere ophold og bedre muligheder for små musikarrangementer, ligesom belægninger og møblering opdateres. Pris 4,2 mio. kr.

Derudover afsættes der midler til at optimere parkeringspladsen i Træskogården for at skabe flere p-pladser. Det sker samtidig med, at Atlantia, indehaver af City3, skyder midler i at forbedre sin del, samtidig med at han ønsker at åbne op for adgang mod Sct. Mikkelsgade og Frederiksgade. Pris 1,5 mio kr.

Endelig er der planer om at skabe et parkeringshus i gården bag Gørtlergade 4. Dette skal i første omgang undersøges nærmere i forhold til muligheder og investorer. Pris 300.000 kr.

Korsør

Solens Plads skal færdiggøres for 800.000 kr. Derudover har Korsør Erhvervsforening et idéprojekt om forskønnelse af Tårnborgvej, der er indfaldsvej til byen. Pris 200.000 kr.

Skælskør

Her anvender man sin andel på en delvis udmøntning af byens helhedsplan. Pris 1 mio. kr.

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg