Slagelse har et stort potentiale, der kan udløses i højere grad

Mette N.Slagelse Kommune

Der skal opkøbes erhvervsjord i strategisk øjemed, de tre handelsbyer skal have styrket deres fysiske rammer og samarbejdet på tværs af kommune, uddannelser og erhvervsliv skal styrkes yderligere. Det var bare tre pointer fra årets første netværksmøde, Business Brunch, som samlede 100 gæster på Rådhuset i Slagelse fredag morgen.

Det var en veloplagt borgmester John Dyrby Paulsen, der fredag morgen præsenterede kommunens planer for at fremme det lokale erhvervsklima i det kommende år. Præsentationen lod ingen tvivl tilbage om, at man gerne vil lokal erhvervsfremme og bakker op om de mange initiativer og det arbejde, der bliver lagt igennem Slagelse Erhvervscenter og i erhvervsforeningerne.

Fokus på erhvervssiden er fra kommunens side i år rettet imod strategisk opkøb af erhvervsjord. – Vi har simpelthen ikke noget ledig jord, hvis der kommer en større virksomhed, som vil etablere sig i kommunen. Det skal vi have gjort noget ved, fastslog John Dyrby Paulsen.

Derudover er der i budgettet afsat 8 millioner kr. til forbedring af de fysiske rammer i de tre købstæder. Øvelsen her har været, at de tre erhvervsforeninger indbyrdes har skullet blive enige om fordelingen af midlerne. Det vakte derfor stor glæde hos borgmesteren, at Torben Kjerulff, formand for Business Slagelse, kunne bekræfte, at man er kommet til enighed. – Når erhvervsforeningerne bliver enige, så er der langt større chance for, at kagen bliver større næste gang, kvitterede borgmesteren.

På baggrund af fire afholdte møder mellem borgmesteren og udvalgte repræsentanter fra erhvervslivet, er der ligeledes oplistet en række konkrete arbejdspunkter, store som små, der tages fat på med Slagelse Erhvervscenter som tovholder.

En vision om en større bymidte i Slagelse

John Dyrby Paulsen benyttede samtidig morgenens taletid til at lufte en vision om at udvide Slagelse bymidte med flere parkeringsmuligheder i yderkanten og en førerløs shuttlebus, der bringer kunderne rundt i centrum. Og mon ikke Slagelses bedste udsigt, fra toppen af rådhuset, kan benyttes mere hensigtsmæssigt end som kantine? Det kigges der nærmere på.

Om der overhovedet skal være rådhus midt i Slagelse i fremtiden, har længe været diskuteret frem og tilbage. Her fastslog borgmesteren, at man i første omgang regner på tallene for at se, hvorvidt det økonomisk giver mening at bygge et helt nyt rådhus.

Samarbejde og dialog skal fremmes

Samarbejde og dialog har længe stået højt på ønskesedlen fra erhvervslivets side. Det har man lyttet til, både fra politisk hånd, men også i de tre erhvervsforeninger, hos uddannelsesinstitutionerne og det øvrige erhvervsliv generelt.

John Dyrby Paulsen undlod dog ikke at nævne, at man også i byrådssalen kan blive bedre til samarbejde.

– Vi kan ikke være enige om alt, og det er også sundt at blive prikket på skulderen engang imellem, men vi skal kunne tale om det.  

Turistdirektør Jens Müller prikkede i den forbindelse til det fremmødte erhvervsliv ved at understrege, at når man bliver spurgt om det lokale erhvervsklima i en undersøgelse som DI’s, så skal man huske at svare på det man bliver spurgt om.

Erhvervslivet indbydes til dialog om organisationsændring

Kommunaldirektør Frank E. Andersen gav under morgenens netværksmøde et indblik i den store organisationsændring, man er i gang med at udrulle indenfor kommunen.

– Vi har et stort potentiale i Slagelse Kommune, der kan udløses i langt højere grad.   

Et af midlerne er at ændre den hidtil pyramideformede organisation til en mere flad organisation, hvor beslutningstagerne bliver flyttet tættere på slutbrugerne, nemlig borgerne.

– Vi skal have mere ledelseskraft der, hvor behovet er størst, siger Frank E. Andersen.

Det er en længerevarende proces, at ændre en så stor organisation som den kommunale er, men arbejdet er godt undervejs. I den forbindelse inviterede Frank E. Andersen erhvervslivet indenfor til dialog. – Vi har brug for hjælp til sammen at udfolde det uforløste potentiale, vi har.

Der sker hele tiden udvikling

Erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter, Per B. Madsen, rundede morgenen af med et indlæg om den udvikling, der er sket og sat i gang indenfor det sidste år, en udvikling han ikke ser andet end vil fortsætte ind i det nye år vi har taget hul på.

Der er kommer løbende nye virksomheder til, der er interesse for lokalt iværksætteri, der er stor velvilje til samarbejde hele vejen rundt, der bliver lyttet og også handlet på tingene, ifølge erhvervschefen, der er fuld af optimisme.

Han slog desuden et slag for Posthuset, det nu står færdigrenoveret og som fremover vil rumme alle aspekter af erhvervsfremme, fra rammer til eksperimentering og ídeudvikling til iværksætteri, vejledning og kompetenceudvikling til et helt nyt kontormiljø, hvor etablerede virksomheder kan slå sig ned. Posthuset i sin nye form vises frem ved en reception fredag den 6. marts.

Tømrermester Niels Lien er vært for den næste Business Brunch, der afholdes fredag den 28. februar. Tilmelding følger snarest på www.slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer.  

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg