Alle virksomheder inviteres til Dialogmøde, hvor Slagelse Kommune bl.a. fortæller om den kommende erhvervsstrategi og kommende projekter. Foto: Evan

Slagelse Kommune inviterer til Dialogmøde om lokal erhvervsudvikling

Mette N.Dialogmøde, Slagelse Kommune

Slagelse Kommune inviterer alle virksomheder til stort Dialogmøde onsdag 25. oktober kl. 15.30-19.00 i Slagelse Musikhus.  Formålet er at informere om aktuelle tiltag og projekter, der understøtter den lokale vækst og udvikling, samt styrke relationer igennem en åben dialog om vores fælles fremtid.

– Fra kommunens side har vi et stort fokus på at skabe den bedst mulige erhvervsservice til gavn for vores erhvervsliv. Her er en åben dialog, som går begge veje, vigtig. Vi har sat rigtig mange initiativer i gang for at skabe de bedste vilkår for at etablere og drive virksomhed lokalt, ikke mindst en ny erhvervsstrategi, der skal være med til at sætte en fælles retning for det hele. Dem vil vi gerne fortælle mere om på mødet, siger borgmester Knud Vincents (V).

Dialogmødet tager afsæt i konkret information fra Slagelse Kommune om erhvervsstrategien, bygge- og anlægsbudgetter, herunder aktuelle projekter, kommunale udbud, indsatser omkring rekruttering og arbejdskraft samt meget mere.

– Netop sammenhængene og vores forståelse for virksomhedernes ”værdikæde” er vigtig for os. Det vil sige, at vi i vores dialog med en virksomhed om f.eks. en lokalplan eller byggetilladelse også husker at spørge ind om der kan være brug for eftervidereuddannelse eller arbejdskraft senere. Eller at vi sørger for at virksomhederne har byggemodnede arealer at etablere sig på.  Samtidig vil der på Dialogmødet være vigtig information til virksomhederne om, hvilke udbud vi har på vej fra kommunens side samt ikke mindst, hvordan vores lokale virksomheder kan byde ind på dem, siger Jane Dahl (C), formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Indlæg fra DI og netværk

Dialogmødet byder også på et inspirerende input udefra, når DI’s Vicedirektør Camilla Khokhar lægger vejen forbi med et indlæg om trends og udvikling på det vestsjællandske arbejdsmarked, både set i en national og en global kontekst.

Efterfølgende stiller borgmester Knud Vincents, Formand for Erhvervs, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Jane Dahl, samt Direktør for Erhverv, Teknik og Ejendomme, Jesper Schlüter, op til dialog med salen omkring ønsker til forbedring af lokale erhvervsvilkår.

Programmet rundes af med tid til refleksion og netværk deltagerne imellem.

Tilmelding er åben

Alle er velkomne til Dialogmødet. Tilmelding kan ske via: https://slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer/dialogmoede-om-lokal-erhvervsudvikling-og-byggeri/ senest 18. oktober.

– Vi ser frem til at mødes med vores lokale erhvervsliv i en konstruktiv dialog om at skabe en endnu stærkere fremtid for Slagelse Kommune. Derfor håber vi naturligvis på at se så mange som muligt denne dag, slutter Knud Vincents.

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg