Det er her på Skælskørvej 42-46, at Slagelse Kommune nu har opkøbt jord til erhvervsudvikling. De har samtidig kig på naboarealerne og ejendommen midt i området, som tilsammen vil give 30.000 ekstra kvm. til udvikling. Foto: Nordicals Sjælland

Slagelse Kommune opkøber nyt areal til erhvervsudvikling

Mette N.Slagelse, Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune

En aftale om køb af 110.000 kvm. landbrugsjord på Skælskørvej 42-46 i Slagelse er netop faldet på plads mellem kommunen og sælger. En ny lokalplan for området skal åbne op for udviklingen af erhverv her, og med en placering tæt op ad motorvejen, spår erhvervschef Per B. Madsen, at der vil blive rift om kvadratmeterne.

– Det er en rigtig god nyhed, det her, siger Per B. Madsen, erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter, der aktivt har bidraget til forhandlingerne i tæt samarbejde med Slagelse Kommune.  

Opkøbet af de 110.000 kvm. til erhvervsudvikling finder sted på et tidspunkt, hvor der er stor efterspørgsel på byggejord lokalt.

– Arealet ligger godt med høj tilgængelighed i krydset mellem motorvej E20, landevejen og omfartsvejen og samtidig tæt på Slagelse by. Det falder netop i tråd med mange af de efterspørgsler vi får. Ønsket om synlighed og god infrastruktur i forhold til både varer, kunder og medarbejdere vægter højt, og det kan vi imødekomme her, fortsætter Per B. Madsen.

Et vigtigt skridt i en større proces

Købet, hvis sum ikke er offentliggjort, er blev godkendt i byrådet den 25. januar. Hermed kulminerer flere års forudgående arbejde med at sikre nye erhvervsarealer.

– Det her er et vigtigt skridt i en større proces, hvor vi vil tiltrække yderligere arbejdspladser til Slagelse Kommune. Med en ideel beliggenhed bidrager købet her væsentligt til erhvervsudviklingen, siger borgmester John Dyrby Paulsen og fortsætter:

– Vi arbejder på at komme i gang med udviklingen af området så hurtigt som muligt. Det starter med udarbejdelsen af en ny lokalplan. Samtidig fortsætter vi arbejdet med at finde egnede arealer til erhvervsudvikling på andre lokationer.

Har kig på naboarealerne

Helt aktuelt har Slagelse Kommune kig på de to naboarealer samt en privatejet ejendom, der til sammen vil tilføje yderligere 30.000 ekstra kvm. til området på Skælskørvej.

– Det vil være rigtig godt, hvis det kan lykkes. Vi har brug for flere varer på hylden i form af både byggejord, men også ledige bygninger, så vi kan imødekomme de forespørgsler vi får fra både lokale erhverv, der ønsker udvikling, men også fra udefrakommende, der ønsker at etablere sig i kommunen. Derfor bliver vi her i Slagelse Erhvervscenter ved med at have fokus på strategisk opkøb af erhvervsarealer, udtaler Per B. Madsen.

Han ser nu frem til at få en lokalplan for det nyerhvervede område på plads. I den vil det blive nærmere defineret, hvad området må anvendes til.

– Fra erhvervscentrets side håber vi på en udvidelse af anvendelsen, så det åbner for flere muligheder, lige fra produktion til butikker med pladskrævende varesortiment, siger Per B. Madsen, der ikke er i tvivl om, at der vil blive rift om kvadratmeterne her.

Det er Nordicals Sjælland, der har stået for udarbejdelsen af selve købsaftalen mellem Slagelse Kommune og sælger Preben Elkjær Sørensen. Overtagelsen sker officielt 15. februar.

Her underskriver sælger Preben Elkjær Sørensen købsaftalen med Slagelse Kommunes borgmester John Dyrby Paulsen. Foto: Mette Juhl 
Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg