Erhvervskonferencen 5. oktober er første skridt på vejen i arbejdet med at få skabt en ny vision for erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune.

Slagelse skal være en mere visionær erhvervskommune

Mette N.Konference, Slagelse Erhvervscenter, Uncategorized

Med ønsket om at skabe fælles fodslag for fremtidens lokale erhvervsliv, har Slagelse Erhvervsråd og Slagelse Erhvervscenter taget initiativ til at få skabt ”Erhvervsvision 2030”. Af to omgange inviteres virksomheder derfor til at trække i arbejdstøjet og bidrage til visionens indhold. Første konference med workshops og inspirerende oplæg afholdes 5. oktober.  

Det er med et klart budskab om, at det først og fremmest er virksomhedernes ønsker om fremtidens erhvervskommune, at Slagelse Erhvervsråd og Slagelse Erhvervscenter nu sætter arbejdet med at få skabt en fælles erhvervsvision i søen. Overskriften for visionsarbejdet er derfor: Fælles erhvervskultur, ikke politik.

– Med de to konferencer, vi nu har planlagt, håber vi at vores lokale virksomheder vil tage aktivt del i at få skabt en fælles retning for Slagelse som erhvervskommune. Det er vores klare ønske, at visionen skal vokse fra vores virksomheders ønsker til fremtiden og at vi kan få alle med ombord, så vi trækker i samme retning. Derfor starter vi med at invitere vores privatejede virksomheder ind i processen og efterfølgende alle – politikere, embedsmænd, uddannelsesinstitutioner m.fl., siger erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter, Per B. Madsen. Han fortsætter:

– Skal vi gøre os bemærket på landkortet som et attraktivt sted at drive erhverv, også i fremtiden, så er det vigtigt, at vi har en fælles forståelse for retningen på tværs af kommunen og erhvervslivet.

Konference 5. oktober er første skridt på vejen

Det er en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra både erhvervsrådet og erhvervscentret, der står bag arbejdsprocessen med visionen. Første skridt på vejen bliver en stor konference for vores privatejede virksomheder tirsdag 5. oktober kl. 8.00-12.00 på ZBC i Slagelse.

Konferencen består af et inspirerende oplæg ved Preben Kristensen, bestyrelsesformand i Innovatorium Herning A/S og Peter Tromborg, direktør og leder af en virksomhedsgruppe i Herning, samt gruppearbejde, hvor man kan vælge sig ind på forskellige temaer ud fra interesse.

Temaerne på dagen er: Rammevilkår for udvikling og investeringer, Tre købstæder – et fællesskab, Bosætning – hvordan bliver det attraktivt og hvad kan erhvervslivet gøre? Uddannelse og arbejdskraft, Nye erhvervsklynger og vækstområder samt et åbent tema, hvor ”the sky is the limit”.

Har længe haft ønsket om en vision

– Vi har i Erhvervsrådet længe haft et ønske om at afvikle en erhvervskonference hvor vi sammen med virksomhederne, formulere en langsigtet erhvervspolitik, som kan holde over flere valgperioder, og uanset byrådets sammensætning. Vi er glade for at erhvervscentret har haft samme ønske, så vi får den bredest mulige erhvervsmæssige repræsentation på konferencen. Vi vil i erhvervsrådet godt kvittere for samarbejdet med erhvervscentret, siger formand for Slagelse Erhvervsråd, Helge Poulsen, og fortsætter:

– Vi er selvfølgelig godt klar over at det er svært at fastholde byrådet, på en vision som rækker frem til 2030. Det skal dog ikke afholde os, for at give erhvervslivets samlede perspektiv på en Erhvervsvision 2030.

Målet med denne dag er, at alles bidrag skal munde ud i et arbejdspapir, som skal danne afsæt for en opfølgende konference i april 2022. Her vil også politikere, embedsfolk, uddannelses- og kulturinstitutioner blive inviteret med, så selve visionen kan blive defineret i fælles forståelse.

Tilmelding til konference

Der er åbent for tilmelding til den første konference 5. oktober, som er forbeholdt private virksomheder. Du kan tilmelde dig her slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer, hvor du også finder yderligere information om konferencens program.

Arbejdsgruppen bag ”Erhvervsvision 2030” består af Anne Marie Antonsen, Jyske Bank, Mikkel Schmidt, Baltic Shipping, Roberto da Cruz, Autohallen A/S, Michael Thomsen, Skel.dk, Torben Hjort, Torben Hjort ApS, Kim Bøhmert, Slagelse Erhvervsråd og Rune Larsen Rosenhegn, Slagelse Erhvervscenter.

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg