Signe Sylvester er selvstændig med virksomheden Den kreative forretning. Hun har undervist på Kunstner A/S - et iværksætterkursus, særligt skræddersyet til netop de kreative og kunstnere. Foto: Signe Sylvester

Stor interesse for iværksætterkurser skræddersyet til kunstnere

Mette N.Iværksætteri

Kunstnere er drevet af de værker, de skaber. Hele tankegangen omkring salg og markedsføring af sig selv, ligger dem derfor ofte fjernt, men ønsket om at kunne skabe en forretning og blive selvstændig erhvervsdrivende er til stede i stor stil. Et nyt kursustilbud for kunstnere fra Slagelse Erhvervscenter og IværksætterDanmark oplever derfor stor tilslutning og succes.

– Jeg er meget begejstret. Det er et fedt og tiltrængt initiativ.

Thea Meling er smykkedesigner og medlem af kunsterlavet KIT i Skælskør. I marts måned har hun fulgt iværksætterkurset Kunstner A/S gennem Slagelse Erhvervscenter og IværksætterDanmark. Kurset er et helt nyt tilbud skræddersyet til netop kunstnere og kreative, som enten er lidt i gang eller som ønsker at komme i gang med at skabe et selvstændigt virke. Og alle 60 pladser fordelt på to kursusforløb var hurtigt revet væk.

– Kurset kom ind på rigtig mange punkter, som vi har manglet viden om, bl.a. at sætte ord på og visualisere, hvad det er man gerne vil og hvordan vi laver en forretningsmodel, siger Thea Meling.

– Der er et stort potentiale for kurser som dette, for rigtig mange kunstnere kæmper med at få kunst og økonomi til at spille sammen. Jeg har kunnet mærke en stor interesse fra kunstnernes side, og det skyldes jo, at der er at stort behov, men også at mange mangler viden og konkrete redskaber til at få livet som selvstændig kunstner til at lykkes, siger Signe Sylvester, underviser på kurset og indehaver af Den kreative forretning. Hun fortsætter:

– Kursisterne har været åbne og nysgerrige. En af udfordringerne er, at de ofte har svært ved at se værdien i eget arbejde. Så bare det at skabe et rum, hvor man kan tale åbent om økonomi, er stort.

Tankegangen er anderledes

Når denne målgruppe ikke bare melder sig til et gængs iværksætterkursus, så er der en god grund til det. For hvor f.eks. en typisk iværksætter er drevet af salg og ønsket om at opfylde sine kunders behov, er kunstnere omvendt drevet af deres arbejde med selve produktet.

– Hele tankegangen er meget anderledes. Man skal kunne skille det at være kunstner og drive iværksætteri ad, siger Signe Sylvester.

– Det er jo ikke bare et produkt man laver, der er mange følelser forbundet med det. Vi er ikke forretningsfolk, det er ikke det, der driver os. Det er f.eks. udfordrende at retfærdiggøre overfor mig selv, at folk skal betale penge for det jeg laver, forklarer Thea Meling, der særligt har været udfordret på salgsdelen i forhold til sine smykkedesign. Men hun har haft stor glæde og gavn af at følge iværksætterkurset Kunstner A/S.

– Det er et stor skridt på vejen til at skabe en forretning. Det er på tide, at der er nogle, der taler kunsten op.

Nyt kursusforløb med ny underviser i maj

Det er Slagelse Erhvervscenter, der på foranledning af henvendelser fra bl.a. KIT, er initiativtager til kursusrækken. IværksætterDanmark var hurtigt med på idéen og har skabt rammerne og økonomien til kursustilbuddet, som vel at mærke er gratis. At behovet var til stede viste sig hurtigt. Første Kunstner A/S kursus, et onlineforløb på 4×3 timer, blev på kort tid fyldt. Det første til et ekstra kursus.

I Slagelse Erhvervscenter arbejdes der på at følge op med dannelsen af et netværk for netop kunstnere og kreative, der ønsker at udvikle deres selvstændige virke i en erhvervsmæssig retning.

Samtidig er erhvervscentret og IværksætterDanmark klar med et nyt forløb i iværksætteri for kunstnere fra 5.-26. maj, denne gang med Artbizz som undervisere. Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte Innovationskonsulent Anne Gramtorp i Slagelse Erhvervscenter på tlf. 30 73 60 71 eller pr. mail: [email protected].

Om IværksætterDanmark

IværksætterDanmark er et tilbud til iværksættere i hele Danmark, udbudt i samarbejde med erhvervshusene. For tiden afvikles langt de fleste forløb som webinarer, men ambitionen er at ekspertisen altid tilbydes så lokalt som muligt. Forløbene er for alle danske iværksættere, der enten stadig er på idé-stadiet, eller hvis virksomheder er stiftet efter d. 30. august 2016. Det er dermed ikke et krav, at man har et cvr-nummer.

Læs mere her: ehhs.dk/ivaerksaetteri-ivaerksaetterdk

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg