Stor interesse for lokalt møde om bygge- og anlægsopgaver

Mette N.Bygge og anlæg, Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune, Virksomhed

Godt 120 lokale erhvervsdrivende var onsdag 20. november samlet i Slagelse Musikhus for at høre om kommende bygge- og anlægsopgaver i hele Slagelse Kommune – projekter, der til sammen løber op i milliardklassen. Her er tale om små og store opgaver fra udskiftning af tage og vinduer over opførelsen af et nyt Læge- og Sundhedshus til ny helhedsplan på Motalavej i Korsør og Ringparken i Slagelse.

Nok var spørgelysten i selve salen beskeden, men snakken gik livligt både i pausen og efterfølgende, da godt 120 lokale erhvervsdrivende var samlet til informationsmøde om kommende bygge- og anlægsopgaver i Slagelse Musikhus.

Der er mange både små og store opgaver undervejs, ikke kun i 2020, men også når der bliver kigget frem mod 2030. For dagens præsentation stod Slagelse Kommune, Flådestation Korsør, SK Forsyning samt de lokale boligselskaber. Dertil skal lægge private bygge- og renoveringsopgaver, der ikke var en del af dagens arrangement.


Alt sammen summer op i investeringer i milliardklassen over de kommende år, og det er håbet fra såvel politisk hånd som fra bygherrer m.fl. at lokale håndværkere, rådgivere og andre får mulighed for at byde ind på opgaverne, så vi kan fastholde lokale arbejdspladser. – Der er ingen tvivl om, at vi politisk meget gerne vil have endnu flere lokale indkøb samt at flest mulige bygge- og anlægsopgaver placeres i lokale firmaer. Det giver en utrolig afsmittende effekt på hele økonomien. Alt i alt sættes der meget positive cirkler i gang til gavn for alle virksomheder og borgere i vores kommune, udtaler Villum Christensen, viceborgmester og formand for Erhverv- og Teknikudvalget.

Opgaverne, der venter, er meget varierede. Det drejer sig om alt fra energiforbedringer som udskiftning af tage og vinduer til skolerenoveringer, etablering af et helt nyt Læge- og Sundhedshus i Slagelse til meget store projekter som renovering af Flådestation Korsør og helhedsplanen for både Motalavej i Korsør og Ringparken i Slagelse. Dertil skal lægges almindelige driftsopgaver fra f.eks. boligselskaberne, som ikke er iberegnet i oplægget fra onsdagens stormøde.

Der er hjælp at hente til udbud

Der er mange regler, der skal følges omkring udbud. Jo større investering, des større krav til udbud. Men såvel Slagelse Kommune som SK Forsyning, Flådestation Korsør og boligselskaberne stiller sig gerne til rådighed for spørgsmål, der kan afklare, hvor og hvordan man som lokal i byggebranchen bliver i stand til at byde ind på opgaverne. Et af de gode steder at være til stede er på udbudsportalen, der kan nås via www.slagelse.dk/udbud eller www.comdia.dk.

Byggechef Mogens R. Aaskov fra Slagelse Boligselskab benyttede samtidig lejligheden til at slå et slag for, at man som virksomhed sætter fokus på lærlinge. Tal viser, at vi om bare fem år vil mangle op mod 70.000 faglærte og det vil ramme netop bygge- og anlægsbranchen hårdt. Ikke at forglemme dem, der gerne vil have udført opgaverne.

Her kan du se udsnit af fremtidsplanerne

Der var udbredt tilfredshed blandt de fremmødte med mødet, der som nævnt også gav plads til netværk deltagerne imellem.

Her finder du link til et udsnit af dagens præsentationer af, hvilke opgaver det er, der venter: samlet_information_fra_bygge_og_anlægsmøde.pdf

Derudover henleder vi opmærksomheden på Business Slagelses morgenmøde den 18. februar kl. 8.00-9.00, hvor Henrik Krøyer Larsen, Indkøbs- og Forsikringschef, giver en introduktion til Slagelse Kommunes indkøbsportal. Medlemmer af Business Slagelse er velkomne på mødet. Der er lignende tiltag på vej via Skælskør og Korsør Erhvervsforeninger.

Stormødet onsdag var arrangeret i et samarbejde mellem Slagelse Kommune, Slagelse Erhvervsråd samt Slagelse Erhvervscenter. 

Om skribenten

Mette N.

Del dette indlæg